Gitte Gravengaard
Lene Rimestad 
 

Det tilbyder vi

Hvis jeres medie, uddannelsesinstitution eller virksomhed er interesseret i foredrag, workshops eller kurser, er I meget velkomne til at kontakte os for en snak om mulighederne. Nedenfor er nogle bud på, hvad vi leverer.
 
Vi kan deltage i praktikantdage med forskellige temaer som fx
 • Mentor, vejleder eller kollega: Hvordan får man mest muligt ud af at samarbejde med de erfarne journalister?
 • At sætte sig et mål: Hvad er læring? Hvordan lærer jeg mest? Og hvordan sætter jeg realistiske mål for min læring?
 • At være i praktik: Hvilken type praktikant er jeg? Og hvilken type vejleder foretrækker jeg?
 • Arbejdsglæde og arbejdspres: Hvordan balancerer jeg krav fra omgivelserne, mine egne krav og min egen formåen?
 • Kreativitet: Hvordan bliver jeg mere kreativ? Hvordan skaber jeg selv gode ideer?
Vi arrangerer også foredrag, workshops og kurser for praktikantvejledere om fx
 • Den individuelle uddannelsesaftale: Hvorfor er det vigtigt? Hvad bør aftalen indeholde, og hvordan kan processen tilrettelægges?
 • Praktikanttyper og vejledertyper: Hvordan fungerer samarbejdet mellem de forskellige praktikanttyper og vejledertyper? Styrker og svagheder, muligheder og trusler?
 • Læring i praktiktiden: Hvad er læring? Hvordan skaber jeg det mest hensigtsmæssige læringsmiljø for praktikanten?
 • Ideudvikling og kreativitet: Hvordan støtter jeg praktikanternes ideudviklingsproces? Hvordan skaber jeg mulighed for kreativitet?
 • Feedback og evaluering: Hvad er feedback og evaluering? Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan lærer praktikanten mest?
 • Mentorordninger: Hvorfor er det vigtigt? Hvad er mentorordninger? Hvordan kan de tilrettelægges, og hvad fungerer bedst?
Endelig kan vi facilitere kommunikationen mellem praktikanter og vejledere i organisationen. Som udenforstående og med en særlig baggrund i både forskning og praksis kan vi være med til at få emner på tapetet, som måske kan være svære at tage op selv. Det kan fx være forventningsafstemninger om omfanget og indholdet af feedback; hvordan man arbejder sammen om at opbygge en fornuftig individuel uddannelsesaftale; stress som både eget og organisationens ansvar; hvordan man arbejder kreativt i en organisation etc.
 
Vores tilgang
Vores mål med at forske i praktikanters socialisering har hele tiden været og er fortsat at bidrage konstruktivt og konkret til uddannelsen af journalister. Det kan kun ske gennem dialog med praktikerne: praktikanter, praktikantvejledere, journalistikundervisere og andre interesserede.

Vi har allerede holdt en del oplæg for og workshops med blandt andre journaliststuderende og praktikantvejledere, og vi vil gerne fortsætte med det.

Vi er begge rutinerede undervisere, og du kan læse mere om os her på hjemmesiden. Vi er meget interesserede i at komme i dialog med både praktikanter, vejledere og andre, fordi vi er interesseret i at være med til at udvikle uddannelsen af journalister – og fordi vi er interesseret i at blive klogere på praktik og praktikanter.

Når vi selv uddanner studerende til praktikere, så kommer vi altid med mange værktøjer og konkrete øvelser, så det bliver ikke teoretisk, uden at denne teori også bliver omsat til konkrete redskaber for den enkelte.


 
 
 
 
"Endelig er den her. Den bog, som mange journaliststuderende har sukket efter, inden de skulle ud i praktikken."
 
Steffen Hagemann i Journalisten
 
 
"Bogen er desuden et godt redskab for redaktionelle ledere, som får mulighed for at få et bedre indblik i deres egen organisation og redaktionens kultur samt en viden om, hvordan medarbejdere i det hele taget lærer og trives bedst muligt."
 
Susanne Sayers på K-forum