Adaption phase: At blive en del af kulturen

I denne fase af praktikperioden falder praktikanten ofte mere og mere til i organisationen, og vedkommende får mere viden og flere kompetencer og kan derfor klare mere krævende arbejdsopgaver.
 
I denne fase er det vigtigt at følge med i, hvordan praktikanten trives, og om de fastsatte målsætninger nås eller skal justeres. Her er vejledningssamtaler og midtvejsevalueringer vigtige redskaber. Vi beskriver nedenunder disse to typer af samtaler.
 
Vejledningssamtale
Undervejs i praktikforløbet er det meget vigtigt at afsætte tid til samtaler med praktikanten, hvor man afsætter tid til at evaluere, hvordan det går med praktikanten. Under beskrivelserne af de individuelle uddannelsesplaner giver vi en lang række tips til, hvordan denne type samtaler kan tilrettelægges. Her kan du læse meget mere.
 
På denne side beskriver vi alene de mest basale huskeregler for denne type møder. Selvom de lyder banale, oplevede vi i Praktikantundersøgelsen, at manglende opfyldelse af dem kunne betyde, at vejledningssamtalerne ikke kom til at fungere efter hensigten.
 • Overvej, hvor mange samtaler I ønsker at have med praktikanterne. Hvor mange er for alle praktikanter på arbejdspladsen, fx praktikantdage,og hvor mange skal være individuelle samtaler? 
 • Afsæt tid til disse møder og find et rum, hvor I ikke bliver forstyrret. Hvis noget er svært for praktikanten at få sat ord på eller sige til vejlederen, nytter det ikke noget, at praktikantvejlederen virker meget travl eller ufokuseret.
 • Sæt mobilen på lydløs og signaler generelt, at du er interesseret og engageret og villig til at give praktikanten opmærksomhed.
 • Forbered mødet, fx emne for mødet og mål for mødet, og vær forberedt på det, der er aftalt.
 • Start mødet med sammen at lave en agenda for mødet. Hvad vil I tale om? Og i hvilken rækkefølge skal det foregå? Skriv ned på et stykke papir, læg det synligt på bordet og streg emnerne ud efterhånden.
 • Slut mødet af med at aftale tid, sted, emne og mål for næste vejledningssamtale.
 • Lad praktikanten skrive et kort referat af mødet. Sendes på e-mail. 

Midtvejsevaluering
 
Formålet med en midtvejsevaluering er at gøre status over første del af praktikperioden for bedre at kunne tilrettelægge den sidste halvdel. Her kommer den individuelle uddannelsesplan i spil, og man kan diskutere spørgsmål som:
 • Hvilke mål er praktikanten nået langt med? 
 • Hvilke mål mangler praktikanten fortsat at arbejde med?
 • Hvordan kan man nå videre med disse mål? Hvad kan praktikanten gøre? Hvad kan vejlederen og medieorganisationen gøre?
 • Hvilke faglige og personlige kompetencer og mål ønsker praktikanten at opnå den sidste del af praktikperioden?
 • Hvad bliver let/svært i den proces?
 • Hvad kan praktikanten selv gøre? Hvordan kan vejlederen og organisationen støtte?
Læs i øvrigt mere om disse samtaler ved beskrivelsen af de individuelle uddannelsesplaner og på siderne om, hvordan man giver hensigtsmæssig feedback. Hvorfor feedback er vigtig for praktikanternes læring, beskriver vi indgående i grundbogen Journalist i praktik.

Den sidste fase i praktikperioden er Leaving the organisation: Praktikanterne på vej væk fra organisationen, hvor vi beskriver, hvordan man sikrer sig, at man får evalueret praktikforløbet – både i forhold til praktikanter og de ansatte i organisationen – og hvordan man tilrettelægger afskedsceremonier, som betyder, at praktikanterne bliver positive ambassadører for virksomheden.
Den gode vejleder
 
Den gode vejleder er nærværende og lytter, men sætter også grænser for praktikanten.