"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 3. Øvelse 1

Kapitel 3. Øvelse 1

Mediernes ejerforhold

Øvelsen kan laves før, i løbet af eller efter praktiktiden.
 
Formål med øvelsen
 • At gøre de studerende bevidste om ligheder og forskelle på medierne og deres ejerforhold.
 • At give de studerende lejlighed til at diskutere disse ligheder og forskelle, samt fordele og ulemper forbundet hermed.
 • At igangsætte en refleksion og diskussion blandt de studerende omkring, hvordan ejerforhold kan påvirke indholdet af mediet. 
Opbygning af øvelsen
De studerende skal i grupper se nærmere på to netmediers ”mest læste-lister”.
Det kunne fx være ”mest læste-lister” fra DR og Berlingske eller fra Politiko.dk og Altinget.dk. Medierne skal være sammenlignelige og altså ikke for forskellige, men de skal samtidig have et forskelligt ståsted i det danske mediebillede.

Målet er at diskutere, hvorvidt man ud fra disse lister kan sige noget om mediernes ejerforhold.

Denne øvelse fungerer bedst, hvis de studerende er introduceret til de forskellige ejerforhold, inden øvelsen sættes i gang.

Underviseren deler tavlen i to og skriver ligheder og forskelle på medierne. Undervejs kan undervisere også inddrage de pågældende mediers vision, mission og kerneværdier, som de fremstilles på mediets hjemmeside.

Underviseren kan også inddrage mediebilledet i andre lande, fx USA, og vise indslag fra Fox News og PBS, hvor forskellene er tydeligere end i Danmark.

Køreplan
 • Underviseren introducerer de forskellige ejerforhold, der findes.
 • To netmediers ”mest læste-liste” introduceres for de studerende og deles ud.
 • De studerende skal nu i grupper diskutere
  • Forskelle og ligheder: Er der de samme emner på listen?
   Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Stemmer det overens med mediets egen vision, mission og kerneværdier, som de er fremstillet på hjemmesiden?
  • Kan man ud fra disse lister se, hvem der ejer/finansierer mediet?
  • Er der artikler, som omtaler mediet selv eller fremhæver særlige produkter, som mediet sælger eller støtter?
 • Afslutningsvis fælles diskussion om de to eksempler. Linke tilbage til den overordnede diskussion og skelnen mellem de to typer af ejerforhold.
 • Evt. sætte det i relation til de studerendes praktikperiode, hvis de allerede har været i praktik.
  • Oplevede de nogle af disse forskelle? Og hvad tænkte de om dem?
  • Hvordan handlede de? Og hvordan handlede de erfarne journalister omkring dem?
Materiale
Det er nødvendigt med netadgang.