Underviser / Vejledning af studerende / Vejlederbrev

Eksempel på vejlederbrev

Her er et konkret eksempel på, hvad en mail om vejledning kan indeholde for at sikre, at der kommunikeres klart om vejledningens indhold og form.
 
Navn på vejleder
Uddannelsesinstitutionens navn

”At skrive opgaver er fantastisk. Fantastisk lærerigt, fantastisk sjovt og fantastisk hårdt.”

Kære opgaveskriver
Velkommen.
Dette vejlederbrev beskriver rammerne for min vejledning og for vores samarbejde omkring den næste opgave, som du skal skrive.

I brevet kan du læse mere om, hvad jeg tilbyder i vejledningsforløbet, og hvad jeg forventer af dig som studerende. Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte mig. Kontaktoplysningerne står nederst i brevet.

Derudover kan du læse mere om krav til studiets opgaver og bestemmelserne omkring dem på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Det indledende møde
Ved vores første indledende møde handler det om at lære hinanden at kende – og om at få styr på opgaven. Som oplæg til dette møde vil jeg gerne have ca. 1/2 - 1 sides tekst, hvor du beskriver din opgaveide, som den ser ud lige nu. Det er et givtigt udgangspunkt for vores første samtale.

Som redskab til denne første samtale kan jeg også varmt anbefale pentagonet, der et udarbejdet af Rienecker og Stray Jørgensen. Pentagonet er vedhæftet denne mail. Prøv at udfylde pentagonet så godt du kan på nuværende tidspunkt, og lad os tale om det, når vi mødes første gang.

Send mig også gerne en foreløbig litteraturliste over den litteratur, du på nuværende tidspunkt forestiller dig at skulle bruge i opgaven.

Ved det første møde er det også relevant for mig at få et indblik i dine kompetencer og tidligere erfaringer inden for opgavens fokusområde: Har du arbejdet med emnet før? Evt. udført lignende undersøgelser eller analyser? Har du relevant erhvervserfaring eller andet?

Derudover spørger jeg altid til første vejledningsmøde om dit ambitionsniveau, og her er det vigtigt, at du er ærlig og afklaret, hvad enten du gerne engang vil søge en ph.d., gerne vil oparbejde erhvervsfaglige kompetencer, gerne vil have afleveret opgaven hurtigt eller noget helt fjerde. Denne snak er naturligvis ikke en garanti for, at din endelige opgave lander på det ønskede niveau. Her er alene tale om afklaring af forventninger.

Vejledningsforløbet
Et vejledningsforløb består af en række møder, hvor vi diskuterer forskellige ting i forbindelse med opgaven. I starten er fokus som nævnt på at afgrænse opgaven og på at få udarbejdet en anvendelig problemformulering, så du kan arbejde målrettet og effektivt. Senere i forløbet diskuterer vi i højere grad konkrete udkast til opgavetekst.

Jeg vejleder oftest på den måde, at du sender mig en eller anden form for tekst, som du gerne vil diskutere og have feedback på. I begyndelsen af processen kan det være en problemformulering, et mindmap, et skelet til opgaven eller et udkast til en konkret undersøgelse. Senere i processen vil det typisk være længere tekststykker, fx et udkast til en analyse eller et udkast til et hovedafsnit i opgaven.

Teksten behøver ikke være fuldstændig færdig. Det er ofte kommentarer til ‘work in progress’, som er mest værdifulde og nemmest at indarbejde i sin tekst. Du må gerne skrive enkelte kommentarer inde i din tekst (i parenteser), hvis der er specifikke ting, du ønsker at diskutere. Eller du kan bruge Words korrekturfunktion.

Sammen med dit udkast forventer jeg også nogle linjer fra dig om, hvad det specielt er, du gerne vil have feedback på. På den måde har jeg mulighed for at give dig den mest hensigtsmæssige vejledning.

Inden vi mødes, læser jeg din tekst igennem og skriver kommentarer til på papiret eller i Words korrekturfunktion. Og her kommenterer jeg sikkert også ting, du ikke eksplicit har bedt om. Min vejledning er altså en kombination af skriftlig og mundtlig feedback.

Det praktiske omkring vejledningsmøder
Hvornår møderne placeres i opgaveskrivningsforløbet, er i høj grad op til dig. Typisk fungerer det fint at mødes med nogle ugers interval. Hvis vi ikke ved det foregående møde har aftalt et nyt møde, vil jeg anbefale dig at sende mig en mail et par uger før, du gerne vil have vejledning.

Giv altid besked om, hvor meget tekst du forestiller dig, vi skal tale om på et givent møde. Så vender jeg hurtigt tilbage med deadline for, hvornår jeg senest skal have det på mail. To sider kan jeg typisk nå at læse i løbet af en dags tid, men 10 sider kræver, at jeg sætter tid af i kalenderen. Normalt vil det ligge et sted mellem 2 og 15 sider pr. vejledningsmøde.

Som hovedregel læser jeg kun tekster igennem én gang, herefter udarbejder du selv den endelige version af teksten.

Vejledningsmøder kan foregå på mit kontor, via Skype eller telefon. Det aftaler vi løbende. Selve mødet begynder altid med, at vi i fællesskab laver en dagsorden for mødet. Derfor er det vigtigt, at du har overvejet, hvilke emner du gerne vil tale om i løbet af den time, som møderne normalt varer.

Vejledning på mail kan være hensigtsmæssig til at afklare præcise og afgrænsede spørgsmål, men generelt er det ofte bedre at tale sammen. Hvis det kun er et kort spørgsmål, som kræver 10 minutter, kan vi naturligvis klare det over telefonen.

Bedømmelse af opgaven
Når skriveprocessen er ved at være færdig, rykker tidspunktet for bedømmelsen af opgaven tættere på. Som vejleder læser man ikke den endelige version af opgaven igennem lige inden aflevering, og man garanterer ikke for fejl og mangler i opgaven.

Som nævnt er vejlederen ikke en garanti for, at du opnår den karakter, du gerne vil have. Hvilken karakter opgaven tildeles, fastlægges i et samarbejde og en meningsudveksling mellem censor og jeg. Derfor er det svært at spå om det præcise karakterniveau.

Hvis jeg er i tvivl om, om din opgave kan bestå, vil jeg lade dig det vide undervejs i processen, men jeg kan naturligvis heller ikke på dette punkt udstede håndfaste garantier.

Læs mere om specialer her
  • Links til studiets hjemmeside med formelle regler
  • Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave. Samfundslitteratur. Nyeste udgave er fra 2012.
  • Annegrethe Jørgensen (2004): Færdig til tiden. Sådan planlægger og styrer du specialet. Samfundslitteratur.

Læs endelig også andre studerendes afleverede opgaver, hvis det er muligt for dig at få fat i dem. Jeg kan anbefale (relevante databaser, Det kongelig Bibliotek, branchehjemmesider osv.)

Derudover kan jeg varmt anbefale (hvis institutionen har et fast tilbagevendende kursus/workshop for specialestuderende), som normalt afholdes (tidspunkt).

Rigtig god fornøjelse med opgaveskrivningen!


Bedste hilsner

Navn
Titel
Institution

E-mail
Telefon
Hjemmeside
Skypenavn