Underviser / Praktik i uddannelsen

Praktik i uddannelsen

Hvordan understøtter man som underviser, at praktikperioden endnu mere bliver en integreret del af den samlede læring på journalistuddannelsen, end den er i dag?

For at skabe optimal sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionen og praktikstedet og de forskellige former for læring, som finder sted her, kan man som underviser på uddannelsesinstitutionerne gøre en hel del.

Praktikperioden udgør en anselig portion af den samlede tid, som journaliststuderende uddannes. Som underviser føler man nogle gange, at man slipper de studerende, når de er i praktik, og det gør man selvfølgelig også. Praktikanterne kommer ikke længere på uddannelsesinstitutionen og følger ikke længere undervisning. Ikke desto mindre kan underviserne godt skabe integration mellem uddannelse og praktik.

I det følgende har vi beskrevet en række ideer til tiltag til integration, som kan iværksættes henholdsvis
Før praktikperioden
Før praktiktiden er det væsentligt, at de studerende får de teoretiske redskaber til at se på praktiktiden som en mulighed for at blive mere rutinerede praktikere, men også mere reflekterende journalister.

Mange af redskaberne præsenterer vi i grundbogen Journalist i praktik og på denne hjemmeside.

Et af redskaberne er arbejdet med mål under praktiktiden. Mediearbejdspladserne er i øjeblikket kun forpligtede til at skrive en generel uddannelsesplan. Vi anbefaler en individuel uddannelsesplan, men som minimum kan man lære de studerende selv at arbejde med mål og selv at sætte sig mål for praktiktiden. Det gøres bedst ved at forholde sig til mediet, fx ved at de studerende først skaffer viden om praktikstedet og derefter overvejer deres mål:
 • Skaf viden om praktikstedet
 • Hvilket medie? Hvilken type medie?
 • Hvad er den redaktionelle linje?
 • Hvad er dine mål?
 • Hvad vil du gerne lære? Hvad er dine mål – faglige og personlige?
 • Hvilken betydning får det for. Hvilket medie, du gerne vil i praktik på?
 • Hvordan kunne en optimal uddannelsesplan se ud for dig?
 • Hvordan vil du præsentere dine mål for praktikstedet?

Analyse af kulturen
Ved at kigge på mediets hjemmesider, besøge mediet og snakke med nuværende og tidligere praktikanter og andre ansatte, kan de studerende også begynde at lave en analyse af organisationskulturen og overveje mediets relationer til forskellige interessenter, se grundbogens kapitel 3 og 4 og øvelserne til kapitlerne.
 
Ved at arbejde med disse aspekter bliver den studerende også mere reflekteret, når vedkommende begynder i praktik.

I løbet af praktikperioden
Mens de journaliststuderende er i praktik, har uddannelsesinstitutionerne mindre kontakt med de studerende, og som oftest kun når der er problemer. Her er der dog to muligheder for at fastholde praktikanternes reflekterende tilgang til praktiktiden: logbogen og praktikantdagene på uddannelsesinstitutionerne.

Logbogen
Logbogen er en form for dagbog, som vi anbefaler, at man som uddannelsesinstitution får de studerende til at føre. Logbogen kan bruges som empiri i en praktikopgave og til diskussioner med medstuderende og undervisere under og efter praktiktiden.
 
Underviseren kan før praktikken og under praktikken bede de studerende om at føre logbogen med særligt øje for nogle forskellige emner som fx relationen til uddannede journalister og redaktører; hvordan nyhedskriterier og nyhedsfaktorer påvirker udvælgelsen af nyheder; organisationskulturen i form af artefakter, skueværdier og skjulte antagelser og så videre.
 
Der er meget mere inspiration i grundbogen Journalist i praktik, hvor vi også i slutningen af hvert kapitel har specifikke refleksionsspørgsmål til de studerende.

Logbogen kan suppleres af obligatoriske spørgsmål, som den studerende skal svare på fx 1-2 gange i løbet af hvert semester i praktik. Alene det at stille et spørgsmål kan øge refleksionen og få de studerende til indbyrdes at diskutere forskellige temaer, man som underviser vælger at bringe op.
 
Vi havde gode erfaringer med formatet i Praktikantundersøgelsen, hvor vi sendte mail-rundspørger ud med 2-4 spørgsmål og fik en status lige her og nu på de forskellige temaer. Det gav ofte et dybt indblik i praktikantens hverdag, men bragte også andre interessante forhold op.

Praktikantdage
Praktikanterne deltager en dag hvert semester i en praktikantdag på uddannelsesinstitutionerne, hvor underviserne kan tage forskellige temaer op som: Hvordan går det? Hvad er det gode? Hvad er det mindre gode?

Vores forslag er, at man bruger Journalist i praktik og øvelserne som inspiration til forskellige diskussioner, som kan øge praktikantens evne til at tænke systematisk på praktiktiden. Det kan handle om socialisering, læring, eller man kan følge op på de mål, den enkelte praktikant har sat sig, og på hvordan det går med målene.
 
På den måde får man som underviser også mere føling med den enkeltes læring og udvikling og kan også være med til at gøre målene realistiske og læringsrige.

Husk at minde den studerende om at bruge logbogen – også på praktikantdagen.
 
Efter praktikperioden 
Efter praktiktiden kan den studerende måske nemmere træde et skridt væk, få lidt distance til praktikperiodens oplevelser og se på sin egen praktik med nye øjne.

Her kan den studerende læse eller genlæse logbogen og eventuelle svar på spørgsmål. Derudover skriver en del studerende en praktikopgave.

Refleksioner ud fra logbogen
Når den studerende læser eller genlæser sin logbog, kan vedkommende overveje spørgsmål som disse:
 • Erfaringer
  • Hvad der er sket i praktikken? Hvad har du lavet?
  • Hvad gik godt? Hvorfor?
  • Hvad gik mindre godt? Hvorfor?
  • Hvad betyder erfaringerne fra praktikken for dit valg af senere arbejdsplads?

 • Relationer
  • Hvilke relationer opbyggede du? Og til hvem?

 • Læring
  • Hvad har du lært? Hvad nåede du ikke at lære? Hvad var der, der gjorde, at du ikke lærte det? Kunne du have gjort noget anderledes?
  • Hvordan forholder dette sig til de mål, du opstillede før og under praktikperioden?
  • Hvad føler du, at du stadig mangler at lære?

 • Personlige overvejelser
  • Oplevede du nogen uoverensstemmelse mellem dit værdisæt og arbejdspladsens værdisæt? Fx forskellige holdninger til, hvilke kriterier eller faktorer en nyhed skal leve op til for at blive bragt?
  • Hvad er dine faglige og personlige styrker og svagheder?
  • Hvilke svagheder vil du være særlig opmærksom på i den kommende tid? Og hvordan vil du arbejde med disse svagheder?
  • Hvilke styrker vi du gerne arbejde videre med? 
Skrive en praktikopgave
Praktikopgaven er en måde at forholde sig mere systematisk til et eller flere aspekter i praktikken og gøre det med udgangspunkt i teori og det empiriske arbejde, man har indsamlet i sin logbog eller indsamler i form af anden empiri.

I grundbogens kapitel 12 og her på hjemmesiden skriver vi meget mere om praktikopgaven, og hvordan man kobler teori og praksis.
Ikke det samme
 
Praktikanterne oplever to forskellige læringsmiljøer, og som underviser kan det være godt at vide, hvad forskellene er.