Det gode forløb / Praktikperiodens faser

Praktikperioden og dens forskellige faser

Praktikantens praktikperiode er en proces med en begyndelse, en midte og en slutning. På denne side anvender vi begrebet servicerejse fra kommunikationsforskningen om denne ”rejse” gennem organisationen.

Set fra praktikantens synspunkt kan man således betragte praktikperioden som en servicerejse i forhold til den medieorganisation, som praktikken foregår i. På siderne om socialisering har vi indgående beskrevet figuren nedenfor, som kortlægger praktikantens rejse i organisationen og de forskellige faser i praktikperioden.

På baggrund af Praktikantundersøgelsen har vi identificeret vigtige touchpoints på denne rejse, dvs. vigtige begivenheder i de forskellige dele af processen. Og på denne del af hjemmesiden giver vi gode råd til, hvordan man som praktiksted og som praktikantvejleder kan tilrettelægge den mest hensigtsmæssige praktikperiode for journalistpraktikanten.
 
Ser man på rejsen med praktikanternes briller på, får man en helt anden historie.
 
 
 
(Gravengaard og Rimestad 2015)
 Klik på figuren for at forstørre den.
 
Du kan læse mere om de enkelte faser på disse undersider:
 • Pre-encounter phase: Praktikanten vælger medieorganisation og bliver ansat. 
  Hvordan får man fat i den rigtige praktikant? Og hvilke tiltag kan man sætte i værk, inden praktikanten begynder i praktik?

 • Encounter phase: Mødet med medieorganisationen
  Hvordan kan man tilrettelægge de første dage af praktikperioden? Hvad kan den første vejledningssamtale med praktikanten indeholde, og hvordan kan den struktureres hensigtsmæssigt?

 • Adaption phase: At blive en del af kulturen 
  Hvordan har man løbende fokus på praktikantens læring? Og hvordan giver man feedback og evaluerer praktikantens indsats?

 • Leaving the organisation: Praktikanterne på vej væk fra organisationen
  Hvordan sikrer man at få evalueret praktikforløbet – både i forhold til praktikanter og de ansatte i organisationen? Og hvordan tilrettelægger man afskedsceremonier, som betyder, at praktikanterne bliver positive ambassadører for virksomheden?
Servicerejse?
 
Servicerejse handler ikke om en charterferie til Mallorca, men om hvordan et forløb i en virksomhed kan deles op i forskellige faser, der kan sammenlignes med en rejse.