"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 8. Øvelse 2

Kapitel 8. Øvelse 2

Nyhedskriterier og de otte faktorer

Øvelsen kan laves i løbet af eller efter praktikperioden.
 
Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes viden og bevidsthed omkring, hvilke nyhedskriterier og faktorer de finder vigtige, og hvilke der prioriteres efter i praksis på redaktionerne.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, at gode historier ikke er det samme på alle medier, og at en række faktorer påvirker, hvad den enkelte medie betragter som værende en god historie.
 • At give de studerende flere redskaber til at beskrive og reflektere over begrebet en god historie.
Opbygning af øvelsen
De studerende overvejer først alene, hvilke nyhedskriterier og -faktorer, de selv mener, er vigtigst. De studerende skal derefter i grupper diskutere, hvilke kriterier og faktorer de finder vigtigst, og hvilke nyhedsfaktorer deres arbejdspladser finder vigtige.

Hver studerende medbringer en - to historier, som den studerende selv har været med til at producere. Den studerende præsenterer historierne for de andre og derefter diskutere man i gruppen, hvilke nyhedskriterier og nyhedsfaktorer der er blevet anvendt.

Derefter præsenteres historierne og de tilhørende begrundelser og overvejelser for de andre studerende på holdet.
 
Til slut er der en fælles diskussion om hele øvelsen.

Køreplan
 • Sid først alene med de medbragte historier: Hvad er de vigtigste nyhedskriterier/faktorer for dig? Lav en prioriteret liste over de fire vigtigste.
 • Sæt dig sammen med din gruppe: Beskriv jeres lister for hinanden.
 • Derefter præsenterer hver enkelt studerende en historie, som vedkommende har været med til at producere.
 • Gruppen diskuterer nu, hvilke nyhedskriterier eller -faktorer dette produkt er blevet valgt ud fra.
 • Gruppen diskuterer derfra videre: Hvad er de vigtigste nyhedskriterier/faktorer for dette medie. Lav en prioriteret liste.
  • Hvordan stemmer den personlige med nyhedskriterier og -faktorer overens med den liste, som beskriver det konkrete produkt og det reelle valg på mediet?
  • Hvor er I gået på kompromis – og hvorfor?
  • Hvad gør mest ondt på jer at give køb på? 
 • I skal til sidst præsentere jeres lister for holdet, forklare om jeres overvejelser.
 • Til sidst er der fælles diskussion i plenum.
Materiale
De studerende skal medbringe en - to egne historier. 
A3-post-it og sprittusch.