Vejleder / Individuelle læringsplaner / Hvad skal planen indeholde?

Hvad skal uddannelsesplanen indeholde?

En individuel uddannelsesplan bør indeholde:
 
Konkrete og meget detaljerede mål som fx 
 • Faglige mål (fx blive bedre til selv at skabe ideer eller blive bedre til at skrive længere formater).
 • Personlige mål (fx øve sig i at turde byde ind med egne ideer på redaktionsmødet eller blive bedre til at turde lave kritiske interviews).
Tidsplan
 • Hvordan ser praktikperioden helt konkret ud for den enkelte praktikant? Hvor lang tid på hvilke redaktioner? Planlagte møder med praktikvejleder undervejs?
 • Planen bør indeholde både overordnede, langsigtede mål for den samlede praktikperiode og delmål med en tidshorisont på fx tre måneder.
 • Hvilke mål bliver man enige om for hele praktikperioden?
 • Hvilke mål bliver man enige om for de næste tre måneder?
 • Hvornår evalueres planen næste gang, og hvem deltager i mødet?
Hvordan skal målene nås?
 • Hvad er praktikantens egne ressourcer? Hvad vil vedkommende selv gøre for at nå disse mål? Hvad forventer praktikstedet, at praktikanten selv tager initiativ til og udfører?
 • Hvem er praktikantens hjælpere i denne proces? Hvem i organisationen kan bidrage til, at praktikanten når målene? Og hvordan kan det ske?
Feedback 
 • Af hvem og hvor tit får praktikanten feedback?
 • Hvad er formatet for disse møder?
 • Hvem har ansvar for hvad? 
Det er godt med en kombination af, hvad praktikantens mål er, og hvordan arbejdspladsen kan støtte praktikanten med målene.

Større opgave til sidst
Et element i planen kan også være, at det hele leder frem mod en større opgave. I mange tilfælde producerer praktikanterne nemlig til sidst eller i den sidste del af praktikken en større, mere kompliceret historie.
 
Til denne større opgave bruger praktikanten alt det, vedkommende har lært i praktikperioden, og opgaven kan sammenlignes med en lærlings svendeprøve, hvor en snedker fx bygger en avanceret kommode og bruger forskellige teknikker for at vise sin dygtighed.

Vi har på hjemmesiden to eksempler på individuelle uddannelsesplaner her og her, og samtidig har vi skabt vores egen skabelon for en individuel uddannelsesplan med mål, deadlines og detaljer, som vejledere og praktikanter kan downloade, udfylde og anvende.

Læs også mere om, hvordan man helt konkret tilrettelægger processen omkring udviklingen af individuelle uddannelsesplaner.
Undervisning i mål
 
Arbejdet med mål kan også integreres i undervisningen af journaliststuderende.