Det gode forløb / Praktikperiodens faser / Praktikperioden set som servicerejse

Praktikperioden set som en servicerejse

Begrebet servicerejse stammer fra forskning i emnet employer branding. Employer branding fokuserer blandt andet på, hvordan man som virksomhed kan brande sig over for nye medarbejdere som en attraktiv arbejdsplads og dermed optimere rekrutteringen af nye, dygtige medarbejdere.

I tilfældet med journalistpraktikanter betyder det, at man som medieorganisation må tænke i, hvordan man brander sig for at skabe et attraktivt image, som kan betyde, at man kan tiltrække de dygtigste praktikanter.

Lodberg (2010) beskriver, hvordan en række internationale undersøgelser viser, at de beskrivelser af og historier om en given virksomhed, som nye, potentielle medarbejdere hører fra de ansatte medarbejdere i denne virksomhed, vægter langt højere i imagedannelsen end eksempelvis hjemmesider og glittede pjecer. Det betyder altså, at de personlige historier fortalt af medarbejdere påvirker nye, potentielle medarbejdere.

I vores tilfælde betyder det, at det allervigtigste ikke er, hvad medieorganisationerne fortæller om sig selv som praktiksted, men i stedet hvad de gør i praksis. Det er, hvad praktikstedet gør i praksis, der har den største effekt på, hvilke historier de nuværende praktikanter lader gå videre til de kommende praktikanter.

I Praktikantundersøgelsen beskrev nye praktikanter, hvordan de lagde stor vægt på, hvad tidligere praktikanter på et medie fortalte om forholdene på mediet. Det hjælper altså ikke at fortælle, hvor god en praktikplads man har, hvis realiteten er noget andet. De kommende praktikanter forholder sig til både medieorganisationens ønskede image og det indtryk og de historier, tidligere praktikanter videreformidler.

Servicerejse-begrebet
Inden for employer branding arbejder man med begrebet servicerejse. Her anskuer man hele den proces, hvor medarbejderen er i kontakt med virksomheden som en sammenhængende proces. Servicerejse-begrebet knytter an til, at medarbejderen, ligesom hvis vedkommende skulle på en rigtig rejse, gennemgår en række faser:
  • Man vælger destination (I vores tilfælde: Man vælger praktiksted)
  • Man ankommer til destinationen (I vores tilfælde: Man starter i praktik)
  • Man opholder sig på destinationen (I vores tilfælde: Man er i praktik)
  • Man forlader destinationen (I vores tilfælde: Man forlader organisationen) 
Denne proces er magen til den proces, som vi mere detaljeret har beskrevet under socialiseringsprocessen. Her er det det overordnede princip, som er vigtigt, nemlig, at det på en sådan ”rejse” er en række vigtige touch points, hvor en lang række faktorer påvirker, hvordan medarbejderen oplever rejsen i organisationen.

De vigtige elementer, som vi har beskrevet på siderne med praktikperiodens vigtigste faser, er eksempler på vigtige touch points i løbet af praktikperioden, hvor man som medieorganisationen bør gøre sig anstrengelser for at gøre en forskel og forbedre oplevelsen og dermed læringen for praktikanterne.
 
Anbefalingerne er gode råd til, hvordan man som praktiksted kan arbejde strategisk med at skabe sig et image som en attraktiv praktikplads og dermed styrke sine muligheder for at tiltrække de dygtige praktikanter.