Vejleder / Praktikantvejleder på Fagbladet 3F

"Jeg skal passe på praktikanterne"

”Jeg skal holde øje med praktikanternes trivsel, hjælpe dem og guide dem.” Sådan definerer Peter Keiding sin rolle som praktikantvejleder for praktikanterne på fagbladet 3F. Peter Keiding fik i 2013 prisen som Årets Praktikantvejleder, en pris som journalistpraktikanterne selv har indstiftet og selv uddeler på årets Kravling-festival. 3F har ti journalister og tre praktikanter. 

Med en holdning om at føle sig ansvarlig for praktikanternes trivlsen følger også den største udfordring i jobbet: Peter Keiding frygter, at en praktikant mistrives og går ned med stress.

”Jeg tror ikke, at vi pisker dem mere end andre mediearbejdspladser, men der er bare mange, som går ned med stress. Det er, som om det er en del af tidsånden, og regeringen sætter nye mål op, så de skal hurtigere igennem uddannelsen. De har også høje forventninger til sig selv,” siger han.

For at kunne være praktikanternes hjælper har Peter Keiding arbejdet målrettet på at få en rollefordeling med ledelsen i 3F, så de sørger for det arbejdsgivermæssige og for ideudvikling, mens han har en dialog med praktikanterne om udfordringerne i huset og ser det som sin primære opgave at få praktikanterne til at føle sig godt tilpas og give dem feedback.

Før første dag
Før praktikanten starter sin praktiktid, inviterer Peter Keiding ham eller hende på frokost i huset. Her møder praktikanten sine kommende kolleger under lidt mere afslappede former end til Åbent Hus-ugen, praktikanten vises rundt, og så udleverer Peter Keiding en pjece til praktikanten, ”A til Z for journalistpraktikanter”.

”Jeg snakker også lidt med dem om, hvorvidt der er noget, der interesserer dem særligt, men ellers så siger jeg også til dem, at de skal huske at holde ferie. De behøver ikke bruge deres sommerferie på at forberede sig,” siger han.

Modtagelse
Som mange andre steder gør Peter Keiding en ihærdig indsats for, at praktikanten starter den første dag med en computer, diktafon og teknik, der virker for dem. ”Det er vigtigt at starte med den der fornemmelse af, at tingene fungerer, og at man er velkommen,” understreger han.

De første par uger er der nogle forskellige intromøder, men Peter Keiding mener, at det er en balance mellem at give information og give for meget information. Der er tre - fire intromøder med redaktører, der fortæller om bladet; nyhedschefen fortæller om nyhedsbrevet; redaktionssekretærerne fortæller om det trykte magasin og redigeringssystemerne, og praktikanterne får noget at vide om medlemskommunikationen og de vigtigste afdelinger i huset.

”Det skal være en passende dosis, og ikke en kæmpe dosis, så man går kold,” siger Peter Keiding.

Derefter skal praktikanten gerne publicere noget hurtigt, fordi det har stor psykologisk betydning at få noget ud hurtigt og se sin egen byline.

”I løbet af de første uger er praktikanten også en dag i sekretariatet, fordi så får de overblik over hele flowet i produktionen, og det giver en god føling med, hvordan arbejdsgangen på redaktionen fungerer.”

Efter en uges tid holder Peter Keiding et møde med praktikanten og laver en uddannelsesplan, der især indeholder en plan for, hvor de skal sidde hvornår.
”I begyndelsen sidder de hos mig, men senere flytter de lidt rundt.”

En måned efter start
Efter en måned arrangerer Fagbladet 3F en ideworkshop med redaktører og praktikanter. Praktikanterne sendes ud i virkeligheden i København og udvikler ideer.

”For praktikanter er det meget sjovt, men for redaktørerne er det endnu sjovere. De kommer så sjældent ud,” siger Peter Keiding.

Praktikanterne sendes ud på en arbejdsplads med mange 3F-medlemmer som lufthavnens bagageportører, havnearbejdere i Nordhavnen, rengøringsfolk på et museum eller ansatte på en fabrik.

Praktikantdage
Fagbladet 3F har praktikantdage en gang hver måned eller hver halvanden måned. Herudover er der en del andre arrangementer sammen med andre mediearbejdspladser, der er med i Praktikantalliancen, en sammenslutning af mindre journalistiske arbejdspladser, der sørger for at arrangere praktikantdage med virksomhedsbesøg og gæster.

Den gængse model for praktikantdagene er, at halvdelen af dagen snakker Peter Keiding og praktikanterne om, hvordan det går, og derudover er der efterkritik, hvor hver praktikant medbringer tre artikler.
Feedbacken foregår efter formlen om de fem k’er: konkret, kærlig, kritisk, konstruktiv og konceptuel.

”Vi kommer med ideer til, hvad der kunne være bedre, og snakker om, hvad er årsagen til, at det ikke er så vellykket.”

Til møderne bruger Peter Keiding og praktikanterne også tid på, at praktikanterne selv fortæller om processen omkring tilblivelsen af artiklerne. Praktikanterne skal derfor ikke bare sende artiklerne til de andre, men også kommentere, hvordan processen var, og endelig stille et spørgsmål til gruppen, som gruppen så diskuterer til mødet.

Møderne kan handle om specifikke emner som vinkling, sprog. Derudover er der også en generel efterkritik, som ledelsen giver alle – mest skriftligt.
”Men praktikanterne får jo også løbende feedback i det daglige af kolleger og redaktører. Det er en form for sidemandsoplæring. Det får de en del ud af,” siger Peter Keiding.

Progression
Peter Keiding prøver at indrette praktikanternes tid i 3F, så der sker en progression.

”Når de får en ny placering, så skal de holde et møde med en af de to journalister på det kontor. Så får de en faglig introduktion til stofområde, som kan bri
nge dem videre. Det sker løbende i løbet af forløbet, at de får ny viden hældt på.”

Peter Keiding peger på fordelene ved at være en lille arbejdsplads med 10-12 journalister og 3 praktikanter, fordi det betyder, at Fagbladet 3F er så store, at der er et reelt journalistisk miljø, og man kan prøve forskellige ting. Men arbejdspladsen er også så lille, at folk kender hinanden godt, og der er ikke noget stort behov for et meget formaliseret forløb.

”Allerede i starten siger jeg til praktikanterne, at de helst skal ende op med at lave et graverprojekt, og det må de gerne have i baghovedet, fordi det nytter ikke noget, hvis de skal opfinde noget fra bunden på kort tid til sidst.”

Alle praktikanter klarer at lave et større projekt, enten et tema eller et graverprojekt, fordi det er det, fagbladet 3F brander sig på over for praktikanterne, og derfor er det også det mål, praktikanterne forventer at nå.

”Praktikken handler om at lære håndværket, finde ud af, hvordan man gør med vinkling, konfrontation, kildekartotek, hvordan man snakker med empati med følsomme cases, og i sidste del af praktiktiden ende op med en større ting,” siger Peter Keiding.

Det lette og det svære
Peter Keidings absolut største bekymring er, at han overser en praktikant, der er i risikozonen for stress.

”Jeg prøver at sige til dem, at de hverken skal have for meget eller for lidt arbejde, men det er svært at se, om de har for meget eller for lidt, også selv om jeg sidder i samme rum som dem.”

Nogle praktikanter slås med personlige ting, angst, fysiske skader, depressioner eller familiedramaer, der kan medvirke til, at de fungerer mindre godt – også på arbejdspladsen.

”Så skal jeg bruge nogle andre kompetencer som vejleder, og nogle gange spørger jeg også mig selv, hvor langt jeg skal gå som vejleder i forhold til det private,” fortæller Peter Keiding.

Temaet med stress fylder simpelthen meget lige nu, mener Peter Keiding. Til gengæld har jobbet som vejleder også mange positive sider.

”Det dejligste ved at være praktikantvejleder er at se praktikanterne lave nogle gode ting, se når det kører for dem, og de har det sjovt. Praktikanterne er et frisk pust,” siger Peter Keiding.

Ud over det betyder netværket med andre praktikantvejledere meget for ham.
”Det er jo nøglemedarbejdere, som har en central position, og det er en god gruppe af hænge ud med. Vi er på bølgelængde med hinanden, og det er meget givende,” siger han.Pjece til praktikanterne
Peter Keiding har udarbejdet en pjece, ”A til Z for journalistpraktikanter” til den nye praktikant, som praktikanten får inden start.
I den står der noget om:
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdstid
 • Billede og adgangskort
 • Computer
 • Diktafon
 • Facebook
 • Fagbladets webpanel
 • Ferie
 • Fitness
 • Flytning
 • Fotografer
 • Frokost
 • Gavekasse
 • Hvem er hvem
 • Ide-workshop
 • Infomedia
 • Intranet
 • Kalender
 • Løn
 • Morgenbrød
 • Nyhedsbreve
 • Nyhedsoverblik pr. mail
 • Praktikantalliancen
 • Praktikantdage
 • Redaktionsmøder
 • Redaktionsseminar
 • Redigeringssystem
 • Rejser
 • Sundhedsordning
 • Taxa
 • Telefon
 • Visitkort
Folderen indeholder med andre ord de mest basale oplysninger, som praktikanten kan få brug for.
Tre gode råd
 
Peter Keidings tre gode råd til andre praktikantvejledere: 
 • Få klare linjer i forhold til ledelsen om, hvem der gør hvad, så du som vejleder ikke både skal lede og vejlede praktikanten. Der skal være et formaliseret samarbejde og faste møder med ledelsen, fx en gang hvert kvartal, så det er muligt at snakke om væsentlige emner i forhold til praktikanterne. 
 • Udnytte jobbet til at få netværket med andre vejledere. Det er givende i forhold til at være vejleder, men det giver også meget på det personlige plan. 
 • Vær opmærksom på, hvordan praktikanten har det. Der er ikke nogen let måde at opdage stress, men man må jo prøve alligevel.