Underviser / Vejledning af studerende / Første vejledningsmøde

Skabelon til første vejledningsmøde

Skabelon for det første vejledningsmøde med den studerende
 
Når man som underviser skal have første vejledningsmøde med en studerende omkring en ny opgave, der skal skrives, kan nednestående skabelon bruges som udgangspunkt.

1. Ideen til opgaven
Lade den studerende selv fortælle med egne ord.
Derefter også inddrage den studerendes mails med beskrivelse af opgaveemne og det udfyldte pentagon.

2. Spejle den studerendes idebeskrivelse
Hvad hører jeg som vejleder, at den studerende siger?
Opsummere + kategorisere/strukturere ideerne .

3. Introducere mindmap som arbejdsredskab
Mål: At eksemplificere, hvordan mindmap bruges ved at spejle det, den studerende har sagt og samtidig tegne det i et mindmap.

Anvise hensigtsmæssig brug af mindmap:
 • Rækkefølge af elementer er ligegyldig, derfor nemmere at arbejde med end almindelig disposition.
 • Først udfylde centrum. Dernæst de store emner rundt om i cirkler.
 • Når alle vigtige emneområder er med, kan cirklerne forbindes med streger, der angiver emnernes indbyrdes relation og sammenhæng.
 • Næste skridt: At overveje, hvor meget de forskellige elementer i mindmap skal fylde i selve opgaven. Skrive cirka-sideantal på.
Husk at understrege: ”Dette sidste punkt sker måske ikke de første uger, hvor ideen stadig er lidt løs, men kom hurtigt i gang. Det kan altid ændres. Det er blot ærgerligt at bruge en måned på et afsnit, der kun skal fylde to sider i specialet.”

”Dette mindmap kan i de første uger gøre det ud for en egentlig disposition, fordi redskabet ikke kræver, at man lægger sig fast på en endelig rækkefølge mellem elementerne. Denne rækkefølge skal naturligvis etableres, men i den indledende fase kan det i mange tilfælde fungere som en begrænsning.”

4. Anvise hensigtsmæssig brug af pentagon
Foreslå at pentagonet kontinuerligt tages frem gennem hele processen og revideres, hvis det er nødvendigt.

”Gør det hver tredje uge i hele processen. Sæt en halv time af, og gør det fredag eftermiddag over en kop kaffe – hvor du også reviderer din arbejdsplan. Det betyder, at du hele tiden har overblikket og har mulighed for at justere, hvor det måtte være nødvendigt”.

5. Få informationer om den studerende
 • Hvad er din faglige ballast? Evt. relevante studiejobs?
 • Hvad ved du om det, du vil skrive om?
 • Har du fulgt fag inden for dette område?
 • Har du tidligere arbejdet med de teorier/metoder, du vil bruge i opgaven?
 • Hvilken type opgaveskriver er du?
 • Hvad er du god til – mindre god til?
 • Hvad er dine fremtidsplaner? Jobplaner?
 • Ambitionsniveau for opgaven og arbejdsprocessen?
 • Særlige forhold der skal tages hensyn til? 
6. Henvise til yderligere informationer
Henvise til den litteratur om opgaveskrivning, som er anført i vejlederbrevet, og til eventuelt specialekursus/workshop for studerende.

Derudover kan man henvise til programmet Scribo lavet af Lotte Rienecker, som en række universiteter og uddannelsesinstitutioner abonnerer på.

7. Kort intro til tids- og projektstyring
Introducere kort til tids- og projektstyring og udlevere papir med de basale redskaber.

8. Afsluttende kommentarer
Gentag fx
”Saml ikke empiri ind, inden vi har talt sammen”
”Kontakt mig, hvis du sidder fast”

Og aftal gerne næste møde.