"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 3. Øvelse 2

Kapitel 3. Øvelse 2

Mediernes annoncører

Øvelsen kan laves før, i løbet af eller efter praktiktiden. Hvis øvelsen finder sted efter praktiktiden, kan det inddrages, om den studerende har oplevet eller været vidne til situationer, hvor annoncørers eller andre eksterne aktører påvirkede mediets indhold.

Formål med øvelsen
 • At de studerende bliver bevidst om, hvor mange annoncer der fortsat er i de fleste medier.
 • At få de studerende til at reflektere over og diskutere mediernes afhængighed af bestemte annoncører.
 • At få de studerende til at reflektere over og diskutere sammenhængen mellem visse stofområder som boligstof, livsstilsartikler eller boganmeldelser og annoncørernes finansiering af mediet.
Opbygning af øvelsen
Underviseren præsenterer de forskellige relationer, mediet kan have:
 • Mellem investorer og hovedvirksomheden.
 • Mellem hovedvirksomheden og mediedelen.
 • Mellem mediedelen og nyhedsafdelingen.
 • Mellem kilder og nyhedsafdelingen.
 • Mellem annoncører og mediedelen.
 • Mellem forbrugere og nyhedsafdelingen.
 • Mellem nyhedsforbrugere og den generelle offentlighed. 
Derefter skal de studerende diskutere og reflektere over relationen mellem medier og deres annoncører.

Øvelsen tager udgangspunkt i en række eksemplarer af trykte medier. Her skal de studerende i grupper analysere annonceringen i et givet medie og diskutere, om man kan tale om en sammenhæng mellem annoncer og redaktionelt stof.
 
Man kan vælge, at de studerende får det samme medie udleveret, eller man kan lade grupperne få forskellige medier. Hver gruppe skal dog have det samme medie, så alle i gruppen fx får Berlingske eller Alt for Damerne. Man kan eksempelvis vælge trykte medier som:
 • Magasiner (bilblade, dameblade, mandeblade etc.)
 • Søndagsaviser eller aviser med særlige tillæg (bolig, teknik, biler, erhverv etc.)
 • Lokale aviser
 • Ugeaviser
 • Morgenaviser
 • Formiddagsaviser
 • Gratisaviser
Grupperne skal beskrive annonceringen og overveje en række konkrete analysespørgsmål, og hver gruppe skal ende op med at kunne præsentere de tre vigtigste overvejelser, gruppen har haft i diskussionerne. Disse kan med fordel skrives på A3-post-it, så de kan klæbes på væggen i undervisningslokalet, og diskussionspunkterne dermed kan fastholdes.

Køreplan
 • I skal nu i grupper analysere og diskutere annonceringen i en række forskellige trykte medier. Hver gruppe arbejder med et medie, og I skal gennemgå samtlige annoncører – også i tillæggene.
 • I gruppen skal I diskutere følgende:
  • Hvor stor en del af mediet består af annoncer?
  • Er der nogen annoncører, som fylder meget eller har købt meget plads?
  • Er der egentlige annoncetillæg til de pågældende medie?
  • Er der journalistik, som virker, som om det læner sig op ad bestemte annoncører? På hvilken måde?
  • Hvilke konsekvenser kan det have for mediet, hvis mediet er økonomisk afhængig af få og store annoncører?
 • I slutningen af jeres diskussion skal I blive enige om, hvad der har været de tre vigtigste overvejelser, gruppen har haft i diskussionerne omkring relationen mellem annoncører og medier. Disse tre overvejelser skal skrives på en A3 post-it og efterfølgende skal alle gruppe præsentere disse udvalgt overvejelser og diskussionspunkter for de andre studerende.
 • Til slut en fælles diskussion og opsamling.
Materiale
Fysiske aviser og magasiner.
A3 post-it.
Sprittusch.