Underviser

Denne del af hjemmesiden er dedikeret til de undervisere på uddannelsesinstitutionerne, som arbejder med studerende, der skal i praktik som et led i deres uddannelse.
 
Her kan du læse mere om, hvordan praktikperioder kan indlemmes som en naturlig del af uddannelsen, og hvordan man på uddannelsesinstitutionerne kan arbejde målrettet med at integrere praktikken i undervisningen både før, under og efter praktikperioden.
 
På mange uddannelser skal de studerende skrive praktikopgaver. Vi beskriver, hvad praktikopgaver er, og hvordan man tænke om relationen mellem teori og praksis.
 
Derudover giver vi også en lang række gode råd til, hvordan man kan være en effektiv vejleder for de studerende i opgaveskrivningsprocesserne – og systematisere sin vejledning fx ved brug af vejlederbrev og pentagon.
Hvis du har travlt
 
Hvis du har travlt som underviser foreslår vi, at du starter med at læse om: