Det gode forløb / Tre typer af praktikanter

Tre typer af praktikanter

Baseret på Praktikantundersøgelsen har vi identificeret tre typer af praktikanter.
 
Vi beskriver først disse tre typer, og derefter giver vi ideer til, hvordan man bør tilbyde praktikanterne, hvad vi kalder ’passende udfordringer’, og hvordan man som vejleder kan agere i relation til de forskellige typer og

De tre praktikanttyper er:
 • Den tryghedssøgende har meget brug for tryghed og selvtillid og for at være i kontrol hele tiden. Vedkommende kan godt lide en rutinepræget og forudsigelig hverdag. Derfor oplever denne type praktikant den bedste indlæring ved mindre udfordringer, hvor det allermeste er, som det plejer at være.
  Hvis presset bliver for stort, falder læringskurven. Den tryghedssøgende kan godt lide hverdagen og trives bedst med, at alt er, som det plejer at være.

 • Den nysgerrige er interesseret i at lære nyt og i at møde moderate udfordringer. Han eller hun har brug for at være i kontrol det meste af tiden og for at være sikker på, at vedkommende besidder det meste af den viden og de færdigheder, der skal til for at løse de opgaver, han eller hun stilles overfor.
  Denne type praktikant vil helst ikke helt derud, hvor vedkommende føler, at han eller hun ”hænger i med det yderste af neglene”. Læringskurven falder, når praktikanten kommer helt derud.

 • Eventyreren er den type praktikant, som ønsker en hverdag med mange og store udfordringer. Denne type praktikant trives med et vist grundniveau af stress, pres og usikkerhed – både når det gælder, hvordan opgaverne skal løses, og om vedkommende overhovedet kan lære det, der skal til for at løse dem.
  Eventyreren keder sig nemt i en rutinepræget hverdag, og vedkommendes læringskurve stiger for alvor, når han eller hun bliver præsenteret for lidt større udfordringer.
Alle tre praktikanttyper har en stejlt faldende læringskurve, når de presses ud i situationer, hvor de bliver for udfordret, går i panik og mister kontrollen.
 
Det er ikke de samme udfordringer, de vil kategorisere som eksempelvis ’moderate’ eller ’for udfordrende’. Derfor topper praktikanternes læringskurve forskellige steder.
 
Den samme praktikant optræder ikke nødvendigvis som samme type gennem et helt praktikforløb og på alle redaktioner. Praktikanten kan altså udvikle sig over tid. Den tryghedssøgende kan med støtte fra de erfarne blive en nysgerrig, og den praktikant, som optræder som nysgerrig på én redaktion, kan opføre sig som en tryghedssøgende, hvis vedkommende kommer på en anden redaktion, hvor presset måske er for stort, eller chefen er for hård.
 
Hvis du er praktikant og læser denne side med interesse, så anbefaler vi, at du køber bogen Journalist i praktikfordi i den er der meget mere information, som du kan bruge før, under og efter din praktiktid.
 

At tilbyde passende udfordringer
Den mest optimale læring finder sted, når praktikanten tilbydes det, vi kalder passende udfordringer. Man finder kun frem til, hvad der vil udgøre passende udfordringer ved at tale med den enkelte praktikant og være tæt på vedkommende i hverdagen – og ved at afstemme målene for praktikanten i forhold til den type praktikant, man har med at gøre.

Den tryghedssøgende praktikant, der bliver coachet, producerer eksempelvis betydeligt flere og bedre historier end den tryghedssøgende praktikant, der kontinuerligt bliver presset til at tage opgaver, som vedkommende ikke helt magter. Og den eventyrlystne, der tilbydes tilpas store udfordringer, blomstrer og lærer nyt ved at blive tildelt opgaver, som de andre to typer af praktikanter vil betakke sig for at få.

Arbejdspladsen får ganske enkelt ikke nok ud af praktikanten, hvis opgaverne ikke tilpasses den enkelte, og dermed taber virksomheden ressourcer i den daglige produktion.Samtidig lærer praktikanten mindre, og branchen tilføres færre veluddannede nye journalister, hvis praktikantens læring går i stå for tidligt i praktiktiden. 
 
Generelt er en koordineret indsats fra hele medarbejdergruppen vigtig. Både vejleder, redaktør og kolleger bør kende til, hvilke mål praktikanten arbejder efter – så man arbejder i samme retning, og så alle føler sig ansvarlige for at støtte praktikanten i sin læringsproces. Læs mere om disse mål i forbindelse med de individuelle uddannelsesplaner.

Vejledning i relation til de tre praktikanttyper
Fordi de tre praktikanttyper har forskellig personlighed og trives med forskellige grader af krav og udfordringer i hverdagen, bliver det nødvendigt for praktikantvejlederen at lægge vægt på forskellige ting i vejledningen. Baseret på Praktikantundersøgelsen og en lang række samtaler med praktikantvejledere kan vi give følgende gode råd:

Den tryghedssøgende
 • Hverdagen og arbejdsopgaverne bør være overskuelige og forudsigelige.
 • Man må skabe tryghed for praktikanten og støtte vedkommende. I disse tilfælde er det specielt vigtigt, at alle omkring praktikanten er opmærksomme på at støtte – og ikke presse for meget.
 • Mulighed for samarbejde med erfarne skaber tryghed hos praktikanten.
 • Man bør ikke pyldre for meget omkring praktikanten, men skubbe blidt, så der sker en udvikling.
 • Husk at rose praktikanten.
 • Man må være meget opmærksom på praktikantens trivsel i organisationen, og her er individuelle samtaler vigtige, fordi denne type praktikant nogle gange kan ’gemme sig’ på redaktionen
 • Denne praktikanttype kan kræve en del opmærksomhed, og man kan som vejleder bruge en del tid på at hjælpe dem.

Den nysgerrige
 • Denne type praktikant vil gerne puffes og lære mere. Det vigtige bliver at få sat realistiske og relevante mål sammen med praktikanten.
 • Praktikanten skal have udfordringer. Vedkommende rykker sig og lærer meget, hvis han/hun gives optimale betingelser og får lov til at prøve nyt.
 • Praktikanten vil gerne udfordres og er mere robust ift. modstand end den tryghedssøgende.
 • Praktikanten reflekterer af sig selv over praksis og skal støttes i denne proces.
 • Solid arbejdskraft, der også gider ’rugbrødsarbejdet' på redaktionen.
 
Eventyreren
 • Her er i høj grad tale om talentudvikling.
 • Vigtigt at give denne praktikanttype rum og mulighed for at eksperimentere og prøve nye ting af – og lære nyt.
 • Vigtigt at stimulere deres appetit på udfordringer, så de opnår størst mulig læring og dermed får det bedste ud af praktikanten.
 • De erfarne omkring denne praktikanttype må være opmærksomme på, at hverken de eller praktikanten selv presser for hårdt på, så det ender i stress.
 • Finde passende og relevante udfordringer til praktikanten – og samtidig holde øje med vedkommende og være klar til at samle dem op, hvis han eller hun kommer ud, hvor vedkommende ikke kan bunde.
 • Denne praktikanttype er meget robust, meget kreativ og super fleksibel.
 • Har ofte selvtillid og selvværd og hviler i sig selv.
 • Det kan blive et problem, hvis denne type praktikant ikke har evnerne til at klare de ting, vedkommende kaster sig ud i. Vigtigt at være opmærksom på, at målene er realistiske.
 • Denne praktikanttype kan mangle ydmyghed og ikke interessere sig for ’rugbrødsarbejdet’, som også er på redaktionen.
Praktikstederne har forpligtet sig til at uddanne praktikanterne, og den journaliststuderende er i praktik for at lære faget på den bedste måde. Derfor er effektive læringsforløb, der tager hensyn til den enkelte, bedre end en forventning om, at alle praktikanter bør kunne det samme – og at udviklingen sker af sig selv.  
 
Viden om eksempelvis de tre praktikanttyper betyder, at de erfarne på redaktionen kan tilpasse arbejdsopgaverne, så praktikanterne får maksimal indlæring, og samtidig betyder det, at praktikanterne kan blive mere bevidste om, hvornår de skal bede de erfarne om hjælp – eller måske helt sige fra.
 
Der findes også en test, man kan give praktikanten, for at se om vedkommende et frygtsom eller modig.
Praktikanten kan
tage en test
 
Hvis man ikke helt ved, hvilken type praktikanten er, kan praktikanten tage denne test. Den giver et øjebliksbillede af, hvor modig praktikanten er.
 
Hvis du er praktikant og læser det her med interesse, så køb bogen, for det meste af hjemmesiden er henvendt til praktikantvejledere, mentorer, undervisere og andre, der skal hjælpe dig. Bogen er til gengæld mest for dig.