Set fra praktikantens perspektiv - efter praktikken

Efter praktikperioden er der især to forhold, som er vigtige for praktikanterne: en ændret forståelse af nyhedskriterierne samt et ændret forhold til jobbet som journalist:
 
Ændret forståelse af nyhedskriterierne
Praktikanterne får et mere nuanceret syn på nyhedskriterierne og det, medierne dækker, i løbet af praktikperioden. En praktikant på en morgenavis forklarer:

”Der er meget her, som bare er begivenhedsstyret, ’fordi det her sker,
så gør vi noget’, og det har der ikke været særligt meget af på studiet,
fordi man har lang tid til at lave en nyhed. Så det har da nogle gange
overrasket mig sådan, at jeg bare har tænkt: ’Hvorfor skal vi dække
det?’ ’Det er fordi det sker’. Det er ikke lige det, man er blevet opdraget
med.”

Læs meget mere om forskellen på nyhedskriterierne og de faktorer, der påvirker udvælgelsen af nyheder i grundbogen Journalist i praktik og her på hjemmesiden.


Ændret forhold til jobbet som nyhedsjournalist
Flere af praktikanterne i Praktikantundersøgelsen får et mere nuanceret syn på arbejdet. Det betyder, at de fleste ved, hvad de vil og ikke vil rent arbejdsmæssigt som journalister, mens andre overvejer, om de overhovedet vil arbejde som journalister, når de er færdiguddannede.

En praktikant på en morgenavis siger:
”Det daglige ræs kan godt blive for meget for mig i længden, tror jeg.
Jeg tror godt, at jeg ville kunne gå ind på en avis på et andet tidspunkt,
men jeg tror, at jeg vil prøve at snige mig hen mod en position, hvor
man kan få lov til at arbejde lidt mere grundigt med tingene end sådan
noget dag-til-dag journalistik. Det må i hvert fald være ambitionen.”

En anden praktikant på et andet dagblad har lidt den samme oplevelse:

”Før jeg startede i praktik, kunne jeg se mig selv i alle mulige journalistiske
roller. Nu har jeg svært ved fx at se mig selv som sådan en nyhedsjournalist,
i hvert fald på nettet, hvor man hele tiden skal køre historier af sted. Men på
en måde har jeg også vidst hele tiden, at jeg gerne vil arbejde med de
længere formater, og at jeg hellere vil ud at møde nogle folk, end jeg vil ringe
til en politiker, der mener et eller andet. Så det er nok bare blevet forstærket.”

En anden praktikant på samme dagblad ved slet ikke, om han vil være journalist:
 
”Jeg er ikke sikker på, at jeg skal være journalist. Det var jeg mere sikker
på, inden jeg startede i praktik. Jeg har bare fundet ud af, at branchen er
under pres, så det er måske ikke det mest fremsynede at blive journalist
herinde. Jeg synes, jeg har fået en bedre grundlæggende forståelse af,
hvordan det er at være journalist også ved at producere nogle historier,
nogle gode historier. Inden jeg tog herind havde jeg lavet lidt (journalistik red.),
og jeg troede, at de var gode de ting, jeg lavede. Men det er jo bedre det,
jeg laver her. Jeg har også fået forståelse for, at det er svært at være
journalist.”