"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 6. Øvelse 2

Kapitel 6. Øvelse 2

At lære i to forskellige læringsmiljøer

Denne øvelse egner sig bedst til at gennemføre under praktiktiden eller efter praktiktiden.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes viden om og evne til at analysere egen læring – i dette tilfælde at være opmærksomme på, hvordan de lærer på uddannelsesinstitutionen og i medieorganisationen.
 • At gøre de studerende opmærksomme på forskelle og ligheder mellem de to læringsmiljøer og bidrage til, at de udvikler hensigtsmæssige strategier for læring begge steder.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over egen læring og det læringsmiljø, de er en del af.
Opbygning af øvelsen
Øvelsen består af en række refleksionsspørgsmål, som handler om, hvordan de studerende lærer på uddannelsesinstitutionen og på praktikstedet. Med udgangspunkt i deres erfaringer bygges i øvelsen op til en fælles diskussion af de to forskellige læringsmiljøer, som de studerende er en del af igennem uddannelsen.

Man kan planlægge forløbet således, at denne øvelse fungerer som generel introduktion til diskussionerne af disse forskelle. Den kan altså placeres, inden man som underviser har beskrevet de to læringsmiljøer for de studerende, og inden de studerende har læst om emnet i grundbogen Journalist i praktik. På denne måde er de studerende ikke farvet af, hvad de allerede har læst, men skal selv gøre sig en masse overvejelser. Efter denne øvelse kan bogens teori og modeller inddrages til overblik og baggrundsviden.
 
Denne øvelse er bedst placeret enten undervejs i praktikken, hvor de studerende er tilbage på uddannelsesinstitutionen til midtvejsmøder, eller efter praktikperioden. Forudsætningen for, at øvelsen skal fungere optimalt, er nemlig, at de studerende har erfaring med at lære både på uddannelsesinstitutionen og i medieorganisationen.

Køreplan
 • Lade praktikanterne enkeltvis overveje:
  Tænk tilbage på et godt eksempel på, at du føler, du har virkelig har lært noget her på den uddannelsesinstitution, som vi sidder i nu.
  • Hvad skete der?
  • Hvad lærte du?
  • Hvorfor var det en god læringssituation for dig?
 • Diskussion i plenum, hvor de studerende får mulighed for at fortælle om og reflektere over deres læringsoplevelser. Underviseren kan notere de væsentligste karakteristika ved gode læringssituationer på uddannelsesinstitutionen op på den ene halvdel af tavlen.
 • Igen lade praktikanterne individielt overveje: Tænk nu på din praktikperiode og giv et godt eksempel på, at du føler, du har virkelig har lært noget der.
  • Hvad skete der?
  • Hvad lærte du?
  • Hvorfor var det en god læringssituation for dig?
 • Diskussion i plenum, hvor de studerende får mulighed for at fortælle om og reflektere over deres læringsoplevelser. Underviseren kan notere de væsentligste karakteristika ved gode læringssituationer fra praktikstederne op på den anden halvdel af tavlen.
 • Diskuter nu i grupper:
  • Hvad er karakteristisk for de to forskellige læringsmiljøer, som I er en del af i jeres uddannelse?
  • Hvad kan man generelt sige om, hvordan man lærer disse to steder? Er der ligheder og forskelle?
  • Hvis vi specielt fokuserer på praktikstedet, hvad er så let og svært ved at skulle lære i praksis? Og hvad gør I til dagligt, hvis det bliver svært for jer, og I har brug for hjælp?
 • Til slut diskuteres gruppernes svar på disse spørgsmål i plenum, og man kan som underviser tilføje noter på tavlen til de to læringsmiljøer, men også sørge for, at de gode råd bliver fastholdt på tavle, flip-over eller andet.