Det gode forløb / Praktikperiodens faser / Leaving the organisation

Leaving the organisation: Praktikanten på vej væk fra organisationen

I denne afsluttende fase af praktikperioden er det vigtigt at sikre sig, at man får evalueret praktikforløbet – både i forhold til praktikanter og de ansatte i organisationen. Derudover bør man lægge vægt på at tilrettelægge afskedsceremonier, som betyder, at praktikanterne bliver positive ambassadører for virksomheden. Begge dele beskrives i det følgende.

Slutevaluering
For at få et samlet billede af, hvordan praktikanterne har oplevet deres praktikperiode i medieorganisationen er det væsentligt at bruge tid på at evaluere forløbet med dem – og få indblik i, hvad de tænker om spørgsmålene nedenfor:
 • Hvordan oplevede du de første dage af praktikken? Hvad fungerede godt, og hvad kunne forbedres?
 • Hvordan har relationen været til dine medpraktikanter? Hvad fungerede godt, og hvad kunne forbedres?
 • Hvordan har relationen været til kollegerne på redaktionerne? Hvad fungerede godt, og hvad kunne forbedres?
 • Hvordan har relationen været til cheferne? Hvad fungerede godt, og hvad kunne forbedres?
 • Hvad føler du, du har lært i praktikperioden?
 • Hvilke faglige og personlige kompetencer har du opnået i løbet af praktikperioden?
 • Er der nogle ting, du gerne ville have lært, men som du ikke fik lært? Hvilke – og hvad var grunden til, at du ikke lærte dem?
 • Hvordan har du oplevet opbakningen omkring din læring i praktikperioden? Hvad fungerede godt, og hvad kunne forbedres?
 • Hvordan har relationen været til praktikvejlederen? Hvad fungerede godt, og hvad kunne forbedres?
 • Hvordan har du arbejdet med at sætte mål for din praktikperiode? Hvem har du talt med om målene? Og hvordan er det gået med at opfylde målene?
 • Hvad ville du gerne have vidst den første dag, du begyndte i praktik hos os?
 • Hvilke gode råd vil du give til dette medie som praktiksted?
Udover slutevalueringen med praktikanterne bør ledelsen i medieorganisationen også løbende sammen med praktikvejlederne og redaktørerne diskutere, evaluere og udvikle den måde, man tænker om praktik og praktikanter, og den måde man tilrettelægger praktikforløb i organisationen på. 

Hele medarbejdergruppen i medieorganisationen bør tage ansvar for praktikanterne – og se sig selv som vejledere og rollemodeller i hverdagen på redaktionen. Praktikanterne interagerer med rigtig mange på redaktionerne hver eneste dag, og derfor er det nødvendigt, at der er konsensus om, hvilke mål man har for praktikanterne, hvordan man behandler dem, og hvordan man tænker om dem. På den måde kan alle erfarne arbejde i den samme retning og støtte praktikanternes læring på den mest effektive måde.

Det er nemlig ikke kun praktikantvejledernes ansvar at støtte og interessere sig for praktikanternes læring, selvom det ofte formelt er ham eller hende, der har hovedansvaret. De erfarne kollegaer og redaktører har meget mere at gøre med praktikanterne i hverdagen – og hvis de gør eller siger noget helt andet end vejlederne, så har vi balladen. Redaktørerne bør som minimum kende til praktikantens individuelle uddannelsesplan, så de ved, hvad målene er.

Afskedsceremoni
Hvordan medieorganisationen tager afsked med sine praktikanter efter endt praktikperiode, fortæller en hel del om, hvordan man fra organisationen tænker om praktikanterne. Og selvom praktikanterne forlader organisationen, er de stadig efter praktikperioden vigtige ambassadører for praktikstedet og vil fortælle mange medstuderende om, hvordan det er at være i praktik i denne medieorganisation. Derfor er det vigtigt, at afslutningen på praktikforløbet bliver en positiv afslutning på praktiktiden.

Mange arbejdspladser holder reception for praktikanterne med gaver og taler, men det varierer meget, hvor velorganiseret, personligt og behageligt, det er for den enkelte. Nogle arbejdspladser gør en hel del ud af at fortælle noget positivt og måske også sjovt om den enkelte praktikant for at skabe en positiv stemning, sådan at afslutningen bliver forbundet med noget positivt. Andre steder er talen mindre velovervejet.
 
Praktikanterne kan sagtens mærke forskel på de forskellige måder at agere på, og også disse afsluttende handlinger skaber et image af medieorganisationen hos praktikanterne. Et image, som videregives til alle de nuværende og kommende praktikanter, der hører de forskellige positive og negative historier om de forskellige medier.