"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 8. Øvelse 1

Kapitel 8. Øvelse 1

At lære hvad der er en god historie

Øvelsen kan laves i løbet af eller efter praktikperioden.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes viden og bevidsthed omkring, hvad den gode historie er på deres praktiksted – og samtidig demonstrere, at en god historie ikke er det samme på alle medier.
 • At give de studerende mulighed for at analysere og reflektere over deres egen læring omkring, hvad gode historier er. Og for at inspirere hinanden til, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil have fat i mere af den tavse ekspertviden i medieorganisationerne.
Opbygning af øvelsen
De studerende skal i grupper diskutere, hvad er gode historie er for deres medie, hvordan de i begyndelsen af praktikperioden tænkte om de gode historier, og hvordan de har lært, hvad en god historie er.

Det kan være en rigtig god ide at bede de studerende genlæse deres logbog (LINK) inden denne øvelse eller at medbringe den, så de kan kigge nærmere i den. Det vil betyde, at det bliver lettere for dem at genkalde sig tanker og oplevelser fra den første tid i praktik.

Det er muligt at tage spørgsmålene en af gangen og have en fælles diskussion indimellem, eller man kan give grupperne alle spørgsmål på én gang og lave én fælles opsummerende diskussion.

Øvelsen kan også give mulighed for at diskutere læring generelt, praksislæring, tavs viden og de to læringsmiljøer, som de studerende er en del af.

Køreplan
 • De studerende arbejder i grupper og diskuterer deres praktikperiode:
  • Hvad er en god historie for det medie, I er tilknyttet?
  • Hvad tænkte I, da I startede i praktik om den gode historie?
  • Hvad var let og svært, når I ledte efter gode historier i de første uger?
  • Har det ændret sig i løbet af praktikperioden? Hvordan? Og hvad er grundene til det?
  • Hvordan har I lært, hvad en god historie er?
  • Hvad har I gjort for at få fat i denne viden? Hvad har praktikstedet aktivt gjort for at give jer den viden?
 • Til sidst er der fælles diskussion i plenum.