Vejleder / Feedback

Feedback

Praktikanter efterspørger feedback. I Praktikantundersøgelsen udtrykker en del af de praktikansvarlige, vi har interviewet, at praktikanter tilsyneladende aldrig kan få nok feedback.
 
Måske handler denne efterspørgsel om kvaliteten af feedbacken snarere end kvantiteten af feedback? For hvor opmærksom er man egentlig som vejleder på at give feedback i hverdagen, når deadline nærmer sig, og travlheden raser.
 
Feedback betyder tilbagemelding. Det kan være en umiddelbar reaktion på en proces, et produkt, en person eller en aktivitet. Det kan også være en mere evaluerende kritik af noget eller nogen.
 
I Praktikantundersøgelser har vi oplevet, at hvis feedbacken indeholder substantielle forslag til bedre arbejdsmetoder og krav om forbedringer af proces og produkt, så vil praktikanten returnere til sit arbejde og ikke efterspørge feedback igen lige med det samme, men arbejde videre ud fra de retningslinjer, som feedbacken har givet.
 
Målet med god feedback er, at praktikanten til sidst er i stand til selv at vurdere sit arbejde og selv tage de rigtige beslutninger frem for konstant at søge opbakning, anerkendelse eller vejledning fra andre. Derfor kan intensiv og substantiel feedback i den første periode af praktikken resultere i mindre behov for feedback i den sidste fase af praktikken.
 
Et middel til at nå dette mål er at give systematisk feedback og være bevidst om, hvilken type feedback man tilbyder praktikanten. På disse sider beskriver vi:
Feedback gavner alle
 
Både på kort og lang sigt gavner feedback, fordi det påvirker arbejdsglæden at vide, hvad man allerede kan, og hvad man endnu mangler at lære. Det giver en følelse af ro.