"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 5. Øvelse 1

Kapitel 5. Øvelse 1

Socialiseringsmekanismer i praktikperioden

Denne øvelse passer bedst under praktiktiden eller efter praktiktiden.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes viden om og evne til at analysere socialiseringsmekanismer.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, hvilke socialiseringsmekanismer de møder i medieorganisationen – og hvordan de oplever dette.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over egen og andres praksis.
Opbygning af øvelsen
Med udgangspunkt i modellen over socialiseringsmekanismer skal de studerende i grupper diskutere en række spørgsmål vedrørende deres egen praktikperiode.
 
Grupperne bør være sammensat af studerende, som ikke har været i praktik det samme sted, for at gruppedeltagerne opnår indblik i så mange forskellige typer af praksis som muligt.
 
Inden denne diskussion vil det være en fordel at bede de studerende læse om socialisering og om de socialiseringsmekanismer, som eksisterer i den professionelle praksis i medieorganisationerne, i grundbogen Journalistik i praktik.
 
Spørgsmålene kan tages én af gangen: Først en gruppediskussion og derefter en diskussion i plenum på hele holdet ledet af underviseren. Eller alle spørgsmål kan uddeles til grupperne, som inden for at bestemt tidsinterval skal nå at diskutere disse. Derefter fælles diskussion i plenum på hele holdet.


Gravengaard og Rimestad 2015


Køreplan
 • Gennemgang af socialisering og socialiseringsmekanismer
 • I skal nu i grupper diskutere, hvordan I selv har oplevet socialiseringsprocessen, og hvilke socialiseringsmekanismer, I er stødt på. Tag udgangspunkt i skemaet med socialiseringsmekanismer.
  • Hvilke socialiseringsmekanismer har du oplevet i praktikperioden?
  • Hvordan føltes det?
  • Hvilke socialiseringsmekanismer påvirker dig positivt, og hvilke påvirker dig negativt? Hvorfor har de den effekt på dig?
  • Hvilke socialiseringsmekanismer virker allerbedst for dig? Hvorfor?
 • Til slut diskuteres svarene i plenum.
Materiale
En A4-ark med kopi af socialiseringsmekanismerne.
Spørgsmålene på PPT eller på papir til grupperne.