Vejleder / Den gode praktikantvejleder

Den gode praktikantvejleder

Der findes en lang række anbefalinger, man kan give til den gode praktikantvejleder. Vi har her samlet, hvad en række forskellige undersøgelser viser, at praktikanter fra en lang række uddannelser samstemmende ønsker sig fra deres praktikantvejleder. Vi har inddelt praktikanternes ønsker i emneområder.
 
Alle punkter er en fortsættelse af ”Den gode praktikantvejleder...”

Menneskelige egenskaber
 • Vil praktikanten det bedste.
 • Er ikke konfliktsky.
 • Er rummelig, kan møde praktikanten, hvor vedkommende er, og accepterer forskellighed.
 • Er positiv og imødekommende.
 • Behandler praktikanten som en ligeværdig.
 • Har humor.
 • Er engageret og har lyst til vejlederrollen.
 • Er en, praktikanten føler sig tryg ved.
Kommunikation og tilgængelighed
 • Er struktureret.
 • Er tydelig.
 • Hjælper praktikanten til at reflektere over tingene.
 • Stiller spørgsmål.
 • Er anerkendende.
 • Er hjælpsom og støttende.
 • Er god til at kommunikere og til at samarbejde.
 • Er forberedt til møder.
 • Tager sig tid til praktikanten og er tilgængelig.
 • Skubber en i gang, hvis man har brug for det.
 • Er åben over for nye initiativer.
 • Er åben over for kritik.
Faglighed 
 • Brænder for sit fag og er faglig kompetent.
 • Udfordrer praktikanten og stiller krav, der ikke er for høje og ikke er for lave.
 • Giver konstruktiv konkret kritik og ros.
 • Fortæller hvordan det går – godt og skidt.
 • Er god til at forklare og giver relevant viden videre .

Listen er baseret på Praktikantundersøgelsen og på Bogh & Månsson 2014 samt Rasmussen 2014.

På siderne om praktikanternes relationer til hhv. chefer og kolleger beskriver vi, hvilke ønsker praktikanterne har til den gode chef og den gode kollega. Mens vi på siderne om praktik set fra praktikantens synspunkt fortæller, hvordan praktikanterne tænker om hele praktikperioden. 
 
Hvis du er praktikant, får du langt mere ud af at læse bogen Journalist i praktik.
Hvad tager du for givet?
 
I Praktikantundersøgelse kunne vi se, at nogle vejledere og uddannede journalister havde svært ved at forklare, hvordan man fx kunne skabe en ide til en god historie. Det kaldes tavs viden.