Det gode forløb / Hvad er socialisering? / Socialiseringsmekanismer

Socialiseringsmekanismer

Når man som vejleder gerne vil gøre en praktikant opmærksom på, at vedkommende har gjort noget godt eller skidt, anvender man det, man kalder socialiseringsmekanismer.

Vi har på denne hjemmeside detaljeret forklaret, hvordan socialisering finder sted i praksis i medieinstitutionerne og via praktikanternes deltagelse i denne praksis og interaktionen med de erfarne på redaktionerne. Og vi har også beskrevet, hvordan forskellige vejledertyper agerer på forskellige måder i relation til praktikanten. Ved på denne side at beskrive socialiseringsmekanismerne håber vi, at man som vejleder kan blive i stand til at tage bevidste valg, hvad angår socialiseringsmekanismer.

At udvise den ønskede opførsel eller ikke
Hvis man sætter praksis på redaktionen under lup, kan man udpege en række forskellige handlinger, som demonstrerer over for praktikanten, om vedkommende opfører sig, som de erfarne og organisationen ønsker – eller om praktikanten udviser en opførsel, som ikke anses for passende i organisationen.
 
Man kalder disse handlinger for socialiseringsmekanismer, og man kalder de erfarne i organisationen, som udfører dem, for socialiseringsagenter.
 
Synlige og usynlige socialiseringsmekanismer
Der findes synlige og eksplicitte socialiseringsmekanismer, som er nemme at få øje på, fx at rose praktikanten for en god indsats, give belønninger til vedkommende eller måske tildele ham eller hende en pris. Disse eksempler finder sted, hvis praktikanten har gjort noget, som var særligt godt, og derfor kalder vi dem belønnende.
 
Det er imidlertid også synlige socialiseringsmekanismer, som meget tydeligt demonstrerer, at praktikanten har udvist en ikke-ønskelig adfærd. Dette er de sanktionerende mekanismer, og kan eksempelvis være at korrigere, hvordan praktikanten løser en opgave, eller det kan være irettesættelser.
 
Vi giver flere eksempler på begge dele i modellen nedenfor.

Udover de synlige og eksplicitte socialiseringsmekanismer findes der også mere usynlige og implicitte handlinger, som indikerer, om praktikanten udviser en ønsket adfærd eller ej. De belønnende mekanismer kan være, at man giver praktikanten opmærksomhed, taletid eller større ansvar, mens de sanktionerende kan være at ignorere praktikanten, at tale henover hovedet på vedkommende eller fravælge vedkommendes ideer.
 
Der findes flere eksempler på dette i modellen nedenfor, og i kapitel 5 i grundbogen Journalist i praktik gives en lang række eksempler på disse socialiseringsmekanismer.


(Gravengaard og Rimestad 2015)
 
Klik på figuren for at forstørre den.
Og så sagde hun...
 
"Og så sagde hun til mig, at ..."
Hvis du tænker på din egen praktiktid, hvad er så din yndlingshistorie? Praktikanterne fortæller i den grad historier om deres arbejdspladser og kolleger, og disse memorable messages kan blive til nærmest legendariske overleveringer til de kommende praktikanter.