"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 12. Øvelse 1

Kapitel 12. Øvelse 1

Få en ide til din opgave

Øvelsen skal stilles i forbindelse med, at de studerende skal skrive en praktikopgave.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes i den proces, hvor de skal finde et fokus for deres praktikopgave.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, at bestemte teknikker (brainstorm, mindmap, hurtigskrivning) er produktive metoder i enhver ideskabelsesproces.
 • At træne de studerende i at give feedback på andre studerendes opgaveideer og dermed blive bedre til at skærpe deres egen ide.
 • At facilitere den proces, hvor de studerende oplever, at der kan etableres sammenhæng mellem teori og praksis.
Opbygning af øvelsen
De studerende skal først individuelt arbejde med deres ide til deres praktikopgave i tre forskellige øvelser: brainstorm, mindmap og hurtigskrivning. Derefter skal de studerende i grupper på 3 i en walk-and-talk beskrive ideerne for hinanden og diskutere dem. Og endelig sættes tid af til, at den enkelte kan skrive sine nye overvejelser og nye ideer ned.

Det vil være en fordel at fortælle de studerende om kravene til opgaven inden denne øvelse, ligesom det vil give mening at lade dem læse kapitlet om opgaveskrivning i grundbogen Journalist i praktik. Efter øvelsen kan man have en fælles snak på holdet om de spørgsmål, som har meldt sig i løbet af øvelsen.

Køreplan
 • Intro til kravene til opgaven og til relationen mellem teori og praksis.
 • Brainstorm: Skriv nu alle de ideer ned, som du har til din praktikopgave. Du skal ikke sortere i ideerne og vælge noget fra. Skriv alt ned. Du skal ikke gå tilbage og rette, men bare skrive. Det skal være usorteret og ustruktureret.
  Brug 5-10 minutter.
 • Mindmap: Nu skal vi kigge på sammenhængene mellem alt det, du skrev op i din brainstorm. Kig på din brainstorm og forsøg at organisere alt det, du har skrevet ned. Lav et mindmap med det vigtigste i midten og underemner, der ’stråler’ ud herfra. Når du begynder en ny tankerække, så start igen inde fra ordet i midten. Brug 10 -15 minutter.
 • Hurtigskrivning: Nu skal du skrive om din ide. Skriv hele sætninger – og du må ikke standse med at skrive for at tænke eller planlægge eller revidere. Teksten er kun til dig og ingen andre, og det handler om at få skrevet alt det ned, du lige nu tænker omkring din opgaveide. Brug 7-10 minutter.
  • Lav en overskrift øverst.
  • Skriv sammenhængende tekst – ikke i punkter.
  • Hvis du bliver uenig med det, du skriver, så skriv om, hvad der er galt.
  • Man må ikke gå tilbage i teksten og rette. Hvis du får en ny association, så skriv den ned.
  • Hvis du ikke kan finde på noget at skrive, så skriv om denne tomhed i dit hoved – eller om hvad du tænker på lige nu. Forsøg at holde dig på et fagligt spor.
 • Sig derefter: Læs nu igennem, hvad du har skrevet, og forsøg at formulere det til 1-2 pointer, som kan skrives i 1-2 sætninger. Brug 5 minutter.
 • I skal nu i grupper på tre præsentere jeres ideer for hinanden. Det arrangeres som en walk-and-talk, hvor der er 15 minutter til hver opgaveide.
  Brug 5 minutter på at præsentere jeres ide, og 10 minutter på at diskutere den med jeres medstuderende.
  Til de medstuderende: Start med at lytte og spørge ind til ideen, inden I begynder at give gode råd. På den måde bliver der plads til begge dele.
 • Efter denne walk-and-talk sidder alle studerende i 10 minutter og skriver nye ideer, nye indsigter og andet ned.
 • Til sidst er der en fælles samtale i plenum om de spørgsmål og usikkerheder, som har vist sig i processen.