"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 9. Øvelse 1

Kapitel 9. Øvelse 1

Til hvem præsenterer man ideer?

Denne øvelse er egnet både før og under praktik.

Formål med øvelsen
 • At de studerende bliver bevidste om forskellige måder at præsentere ideer på – og diskuterer hvilke fordele og ulemper der er knyttet hertil.
 • At de studerende bliver bevidste om forskellen mellem at have en ide og være i stand til at gennemføre en ide.
 • At de studerende reflekterer over og diskuterer fordele og ulemper ved at præsentere ideer i forskellige fora.
 • At de studerende overvejer, hvordan de kan fremsætte ideer i en situation, hvor de føler sig trygge til også at foreslå ideer, der er lidt ud over normen.
Opbygning af øvelsen
Det vil være en fordel, at underviseren har beskrevet teorien fra grundbogen Journalist i praktik om ideudvikling og idepræsentation, inden øvelsen sættes i gang.
 
De studerende skal i denne øvelse først enkeltvis – og senere i grupper – diskutere forskellige måder at præsentere en given ide på, og hvilke fordele og ulemper der er knyttet til de forskellige måder. Derudover skal de også tage stilling til, hvordan de helst selv vil præsentere ideer.
 
Udgangspunktet for øvelsen er denne case:
Du har fået en ide til en historie om en læge, der har fået en påtale i fem patientklagesager. Du har researchet lidt, men er endnu ikke sikker på din vinkel på historien. Du kan vælge mellem tre scenarier, hvor du kan præsentere ideen.
 • Du kan præsentere ideen for redaktøren, næste gang du møder ham. Det foregår i det åbne kontorlandskab, og når du kan få fat i ham.
 • Du kan præsentere ideen på redaktionsmødet, hvor alle på redaktionen deltager. Det er et halv times møde om morgenen.
 • Du kan præsentere ideen ved at skrive den ind på dagslisten, som ligger tilgængelig for alle på et fællesdrev. Daglisten er et dokument, som de fleste redaktioner har, og på nogle medier er et dokument, alle journalister kan skrive i.
Efter dette arbejde med casen åbnes op for en mere generel diskussion af, hvem man kan præsentere ideer til, hvilke krav de studerende vil stille til sig selv, når de præsenterer ideer til henholdsvis medpraktikanter, kolleger og chefer.

Køreplan
 • Casen præsenteres. Gerne via PowerPoint, så alle studerende kan huske både historieide og præsentationsmulighederne.
 • I skal først enkeltvis overveje, hvordan I gerne selv ville præsentere den givne ide, hvis det var jer, der havde fået den.
  • Hvad er der af fordele og ulemper ved de tre præsentationsmåder?
  • Hvilken præsentationsmåde vil I helst vælge? Hvorfor det?
 • Derefter skal I i grupper diskutere jeres overvejelser med jeres medstuderende.
  • Hvad er der af fordele og ulemper ved de tre præsentationsmåder?
  • Hvilken præsentationsmåde vil I helst vælge hver især? Hvorfor det?
  • Hvilke forskelle kan I registrere i jeres diskussion? Hvad er I meget enige om? Hvad er I meget uenige om?
 • I plenum diskuteres derefter fordele og ulemper samt de valg de studerende har diskuteret i grupperne. Dette sker samtidig med, at underviseren understreger, at det er meget individuelt, hvordan og hvornår man foretrækker at præsentere sine ideer. Det er nemlig vigtig at være klar over, at forskellige mennesker foretrækker forskellige måder at præsentere ideer på.
 • I denne fællesdiskussion kan følgende temaer også diskuteres: Hvilke krav vil du stille til dig selv, før du præsenterer en ide til en historie for:
  • En medpraktikant? 
  • En kollega? 
  • En redaktør? 
  • En redaktionschef? 
  • Er der forskel på kravene? Hvorfor?