Det gode forløb / Set fra praktikantens perspektiv

Set fra praktikantens perspektiv

Hvad oplever en praktikant egentlig undervejs i praktikforløbet?

Her kan du som vejleder, underviser eller kollega få et lille indblik i praktikanternes tanker og oplevelser i forbindelse med praktikforløbet. Nogle af de oplevelser og tanker, vi beskriver, er måske allerede kendt viden, men med Praktikantundersøgelsen kan vi for første gang udpege de væsentligste temaer for praktikanternes tanker og hverdag.

For praktikanterne er det vigtigt at gøre et godt indtryk på arbejdspladsen, og praktikanten anstrenger sig for at passe ind og gøre det godt, og derfor er det ikke alle tanker, som praktikanten har lyst til at dele med praktikantvejledere, kolleger eller redaktører. Ved at få lov til at snakke med praktikanterne før, under og efter praktikperioden og især ved at følge dem på almindelige arbejdsdage fik vi indblik i, hvad praktikanterne især udfordres af.

Vi bruger på disse sider meget plads på at beskrive de kritiske ting fra praktikantens synsvinkel, men denne slagside er ikke udtryk, at vi mener, at praktikken er en lang elendighed uden lyspunkter.

De danske journalistuddannelser tilbyder en meget stringent og grundig uddannelse af journalister, fordi den indeholder både teori og praktiske øvelser på uddannelsesinstitutionerne og et praktikophold med muligheder for at lære at beherske håndværket på en mediearbejdsplads. Det er en unik model i forhold til mange andre lande, hvor praktikanterne ikke på samme måde kommer ind på arbejdspladsen med mulighed for at deltage på lige fod med fastansatte journalister.

Ved også at fremhæve problemerne ønsker vi blot at pege på de områder, hvor vi ser det største potentiale for forbedringer. Der er en del ting, som kan volde problemer i løbet af praktikperioden. Generelt fylder det negative ikke mere i det samlede billede end det positive, men vi har valgt at gå i dybden med nogle af de udfordringer, vi kan identificere i vores materiale, fordi de indeholder brugbare informationer for praktikantvejledere og undervisere, der efterspørger viden om, hvad praktikanterne tænker og oplever i praktiktiden.

Vi skriver om de gode oplevelser og de sværere udfordringer før, under og til sidst i praktiktiden, så siden er bygget op parallelt med beskrivelsen af praktiktidens forskellige faser. De forskellige temaer er:
 • Det første møde
 • Tanker og forventninger før praktikperioden
 • At få publiceret en historie
 • Praksischok
 • At lære meget nyt
 • At få og præsentere ideer
 • Forholdet til medpraktikanter, kolleger og redaktører
 • Stress
 • Praktikanten bliver behandlet dårligt 
 • Hård konkurrence om jobs
 • Ændret forståelse af nyhedskriterierne
 • Ændret forhold til jobbet som nyhedsjournalist


Kender du
tegnene på stress?
 
Hvis du sidder et andet sted end praktikanten, kan du stadig kigge efter tegn på stress.