Det gode praktikforløb / Hvad er socialisering? / Memorable messages

Memorable messages

Memorable messages (Stohl 1986) betyder: ”Beskeder man husker”, og dækker over de beskeder og historier, som fortælles til eksempelvis praktikanter, og som gør et stort indtryk på dem – og derfor huskes længe.

Journalister er optaget af at høre og genfortælle gode historier. Derfor har journalistpraktikanter og journalister også altid en god historie om deres arbejde gemt i ærmet. Hvis du selv tænker tilbage til din egen praktiktid eller gamle arbejdspladser, så vil der være historier, som står printet ind i din hukommelse. Sådan er det også for praktikanterne.

Som organisation må man bevidst overveje: Hvilken historie – eller historier – vil vi som praktiksted huskes for? For i alle organisationer er der fortællinger, som praktikanten vil huske i lang tid. Positive og mindre positive.

For det første spiller memorable messages en vigtig rolle i socialiseringen af journalistpraktikanter, fordi de udpeger, hvilken adfærd og tankegang der betragtes som den rigtige i en organisation.
 
For det andet er disse historier en del af det image, der skabes omkring organisationen som praktiksted. Som vi beskriver på siden om praktikperioden som en servicerejse og employer branding, fortæller ansatte gerne historier om, hvad de har oplevet på arbejdspladsen, videre til nye potentielle medarbejdere – i dette tilfælde praktikanter.
 
Hvis man som organisation gerne vil arbejde strategisk med employer branding og skabe sig et image som et attraktivt praktiksted for at tiltrække de dygtigste praktikanter, må man blandt andet arbejde på, at de historier, som fortælles af de nuværende praktikanter om virksomheden, understøtter dette image.

Og dette starter altid med, hvad man selv som organisation siger og gør i forhold til praktikanterne i hverdagen. I Praktikantundersøgelsen kunne praktikanterne fortælle om en række vigtige memorable messages, som deres chefer eller erfarne kolleger havde viderebragt til dem.
 
Når du læser listen, så overvej gerne, hvilken type historier I som praktiksted gerne vil huskes for; hvilke historier I er interesseret i at blive husket for, og hvilke historier I gerne vil have som en del af jeres brand som praktiksted.
  • Redaktøren, der siger til den nye praktikant på redaktionen: ”Nu skal du endelig spørge. Du kan altid spørge os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Der sidder en række erfarne mennesker rundt om dig, som du endelig må trække på. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt”.

  • Redaktøren, der til de nye praktikanter stiller sig op og proklamerer, at kun én ud af de mange nye praktikanter, som netop er startet i praktik, kan forvente at få et job hos dem efter endt praktikperiode. En historie, der bevirker, at en del af praktikanterne hurtigt peger ud, hvem det vil blive, og derefter indretter sig efter det.

  • Redaktøren, der sender en anerkendende mail til praktikanten og skriver: ”Rigtig godt gået” eller højt i kontorlandskabet siger: ”Du har reddet denne her avis. Tak”, når praktikanten har løst en opgave særligt godt.

  • Mentoren, der møder uforberedt og tvær op til et vejledningsmøde med en praktikant. Mødet er i forvejen blevet udskudt mange gange, og den uengagerede holdning fra vejlederens side kan tydeligt ses i denne samtale:

    Praktikant: “Skal vi holde det der møde i dag? Har du tid?”
    Mentor: “Jeg skal jo tage mig tid”.
    Praktikant: “Men kan du i dag?” 
Disse memorable messages – beskeder og historier som praktikanterne husker og gerne fortæller videre – har stor betydning. Ikke bare for den individuelle praktikant, men også for arbejdspladsens image og dermed for dens fremtidige muligheder for at tiltrække eksempelvis dygtige praktikanter.
Set fra praktikantens
perspektiv
 
Hvad oplever praktikanterne undervejs i praktiktiden? Det kan du læse mere om i vores sammenfatning af praktikanternes oplevelser undervejs.