"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 11. Øvelse 1

Kapitel 11. Øvelse 1

At være i flow

Denne øvelse kan gennemføres før, under eller efter praktikperioden.

Formål med øvelsen
 • At de studerende bevidstgøres om fænomenet flow og det at være fuldstændig opslugt af en opgave, men også om hvad der kan forstyrre denne proces.
 • At de studerende bliver bevidste om, hvordan flow bedst opstår, når der er et minimum af forstyrrelser, og at de får mulighed for at opleve, hvordan en eliminering af forstyrrelser kan give en anden form for ro.
 • At de studerende kommer til at reflektere over deres egne arbejdsprocesser, deres egne muligheder for at komme i flow samt forstyrrelser, der kan forhindre dette.
Opbygning af øvelsen
På grund af mobiltelefoner og sociale medier er mange i dag aldrig helt opslugt af én opgave. Selv om man arbejder, kører der ofte Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat samtidig, eller man hører noget musik, mens man dyrker sport og så videre. I denne øvelse er ambitionen at flest mulige studerende kan få en oplevelse af at være i flow.

På holdene er der ofte enkelte studerende, som aldrig oplever flow, men som efter denne øvelse får nogle redskaber til at opnå det. Det er for årgangene, vi arbejder med lige nu, nærmest unaturligt ikke at være på sociale medier konstant. Det betyder, at øvelsen kan blive en øjenåbner omkring deres arbejdsproces, fordi de lærer at slukke for nogle af de forstyrrelser, der forhindrer flow.

I denne øvelse bliver de studerende indledningsvist bedt om at slukke al elektronik og lægge alle andre distraktioner og ting væk fra bordet. Bordet skal stort set se ud, som om de var til eksamen. De må have et stykke A4-papir og en kuglepen foran sig.
 
Underviseren beder nu de studerende om at skrive et brev til et menneske, som den studerende har stærke følelser for. Det kan være negative følelser, fordi personen fx har svigtet, eller positive følelser i form af stærk kærlighed eller en man er bange for at miste.
Brevet skal ikke vises til hverken underviser eller de andre studerende på holdet. Det er et privat stykke papir.
 
Det er vigtigt, at de studerende ikke vælger en modtager for brevet, som påvirker dem så meget, at de begynder at blive meget emotionelle og ikke i stand til at gennemføre øvelsen. Det er ikke formålet med øvelsen.
 
Skrivningen af det personlige brev skal illustrere en sekundær pointe med øvelsen er, at følelser påvirker evnen til flow. Hvis man er opslugt af noget, der betyder noget for en, som man er begejstret for, eller som er vigtigt for en, kan det være nemmere at komme i flow.

Mens brevet skrives, skal de studerende være stille og må ikke have øjenkontakt med andre i rummet. 20 minutter vil ofte være passende.
Efter de 20 minutters brevskrivning annoncerer underviseren en pause og beder de studerende om i pausen at reflektere over, hvordan oplevelsen med brevskrivningen var.
Efter pausen beder underviseren de studerende om at skrive deres refleksioner ned, og dette danner udgangspunkt for en fælles snak om, hvordan de studerende oplevede øvelsen.

Derefter introducerer og gennemgår underviseren begrebet flow og beder de studerende overveje, hvornår de oplever flow. Dette kobles med en fælles drøftelse på holdet af begrebet og af individuelle erfaringer med at komme i flow.
Underviser kan i løbet af denne samtale anvende tavlen som en fælles opsamling af ting, der virker stimulerende henholdsvis hæmmende for at komme i flow.

Køreplan
 • Sluk nu al elektronik og fjern alt fra bordet. På bordet må kun være et stykke A4 papir og en kuglepen.
 • Nu skal I skrive et brev til et menneske, som I på en eller anden måde har stærke følelser for. Det kan være negative følelser eller positive følelser.
  Jeres brev skal ikke læses af andre end jer, og I skal ikke bagefter fortælle nogen om, hvad I har skrevet. Det er altså helt privat.
  Det er vigtigt, at I ikke vælger en modtager, som betyder for meget for jer, så I ikke er i stand til at gennemføre øvelsen fordi i fx bliver for kede af det. Dette er ikke målet.
  Når I skriver skal I være stille og må ikke bevæge jer ret meget rundt. I må ikke forlade rummet, og I må ikke have øjenkontakt med andre. Hvis I ikke kan finde på noget at skrive, kan I tegne på papiret, skrive en huskeseddel, kigge ud af vinduet, eller hvad I nu kan finde på.
 • I skal skrive i 20 minutter og kan begynde nu.
 • Efter 20 minutter: Vi har nu en pause, hvor I kan slappe af. Jeg vil bede jer om i pausen at reflektere over, hvordan denne oplevelse var for jer.
 • Efter pausen: I skal nu skrive jeres oplevelser med og refleksioner omkring øvelsen ned.
  • Hvordan føltes det at have så lang tid?
  • Hvordan oplevede I de 20 minutter?
  • Hvordan arbejdede I?
 • Derefter en fælles samtale i plenum om, hvordan de studerende oplevede øvelsen.
 • Underviseren gennemgår begrebet flow og beder de studerende overveje sammen to og to disse spørgsmål og efterfølgende tage hvert spørgsmål op i plenum også:
  • Har du oplevet at være i flow? Hvornår og hvad lavede du?
  • Tænk tilbage på tidspunkter, hvor du har været i flow. Det kan være, mens du har arbejdet med en opgave eller i din fritid.
  • Hvordan oplever du flow?
  • Hvad har været karakteristisk for de situationer, hvor du har oplevet flow?
  • Hvordan kan du genskabe flow ved at gøre noget af det samme igen?
 • Derefter en fælles drøftelse af svarene på disse spørgsmål, hvor underviseren undervejs noterer gode råd på tavlen til hvordan man kan komme i flow.
Materiale
A4-papir og kuglepenne.