Vejleder / Individuelle læringsplaner / Arbejdet med mål

Arbejdet med mål giver mere motivation

Måske kender du det fra dig selv? Du har sat dig et mål om at nå et eller andet, fx få fat i en svært tilgængelig kilde eller producere et særligt indslag, og når du når målet, oplever du en særlig form for arbejdsglæde. De næste timer eller måske endda dage lever du højt på den følelse.
 
Ved at opstille mål og nå disse mål med ledelsens og kollegernes opbakning opnår medarbejdere og andre en langt større motivation end andre, der er uden mål og uden opbakning.
 
Det viser et stort kvalitativt studie af 238 ansatte i syv forskellige virksomheder. Medarbejderne blev blandt andet bedt om at føre dagbog, og det blev til næsten 12.000 dagbogsider fra deltagerne i undersøgelsen (Amabile & Kramer 2011).
 
Professor på Harvard Business School, Teresa Amabile, har sammen med professor i psykologi Steven Kramer arbejdet intensivt med at finde ud af, hvad der motiverer medarbejdere. Resultaterne er fremlagt i bogen The Progress Principle.
 
Det, som skaber absolut mest motivation, er den glæde, som opstår, når medarbejderne når et mål. Klare mål og autonomi i arbejdet står som det væsentligste i den proces, og det næstvæsentligste er relationerne til andre: Når kolleger eller overordnede opmuntrer hinanden og viser respekt og kollegialitet.
 
Hvad angår målene, er det væsentligt, at medarbejderne selv har været med til at fastlægge målene, fordi den stærkeste motivation kommer indefra.
 
Medarbejderne er mindre motiverede, hvis målet udelukkende bliver stillet op af fx ledelsen. Motivation og mål påvirker også evnen til ideudvikling.
 
Du kan høre Amabile uddybe sine resultater her.
Hvad kan praktikanten?
 
Praktikanter er forskellige, og derfor gælder det om at finde ud af hvad praktikanten allerede kan, og hvad praktikanten stadig mangler at lære.