Vejleder / Feedback / Hvorfor er feedback vigtigt?

Hvorfor er feedback vigtigt?

Feedback er vigtig for praktikanterne og medieorganisationerne af mange grunde. Her vil vi fremhæve især tre gode grunde til at give feedback.

For det første er feedback en måde at motivere praktikanten på. Feedback kan bruges til at udtrykke begejstring, når praktikanten præsterer og til at gøre praktikanten bevidst om de mange små sejre, der også er i praktiktiden.
 
Ved at give feedback viser man, at man har set praktikanten, og for praktikanten er den opmærksom nødvendig for at praktikanten dels lærer noget, dels føler sig godt tilpas.

For det andet er feedback essentielt, hvis man vil udvikle praktikantens kompetencer. Ved konstruktivt at kritisere praktikanten, forstår praktikanten, hvad medieorganisationen gerne vil have mindre eller mere af, og hvad vedkommende kan bidrage med.

For det tredje er feedback en måde at opnå læring på. Hvis man ikke får feedback på det, man producerer, eller på den måde, man agerer, så er det heller ikke muligt at lære noget nyt. Derfor er feedback meget vigtigt for både praktikant og medieorganisationen.

Målet med feedback er at fortælle praktikanten, hvordan man som vejleder synes, at det går, og man har mulighed for a evaluere indsatsen, rose, tale om fremtidige mål og måske justere dem. Dette skriver vi en del mere om i forbindelse med de individuelle uddannelsesplaner.

Praktikantvejledere er forskellige, men ved at være bevidst om, hvornår man giver feedback og hvilken type feedback man giver, kan man som vejleder med få midler højne kvaliteten af den feedback, man giver til praktikanterne.

Teoretikerne har på baggrund af forskning udvikling en model for, hvordan feedback bedst kan praktiseres.