"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 5. Øvelse 3

Kapitel 5. Øvelse 3

Tavs viden i medieorganisationen

Denne øvelse egner sig bedst til at blive afviklet under eller efter praktikperioden.

Formål med øvelsen
 • At give de studerende viden om, hvad tavs viden er og tilbyde dem begreber til at tale om det.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, hvordan tavs viden eksisterer i den professionelle praksis på medieredaktionen. Og give dem værktøjer til, hvordan de kan forsøge at få fat i denne tavse viden.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over egen og andres tavse viden, hvordan den kommer til udtryk i praksis – og hvordan den kan italesættes.
Opbygning af øvelsen
Med udgangspunkt i deres viden om tavs viden og socialiseringsprocesser skal de studerende diskutere, hvilke vigtige klynger af tavs viden, der knytter sig til den medieorganisation, de har været i praktik i.

Det vil være en fordel at lade de studerende læse afsnittene om socialisering og tavs viden i grundbogen Journalist i praktik inden denne øvelse. Ligesom det vil være en god ide at bede dem medbringe deres logbog (link) fra praktikperioden til denne øvelse.
 
Spørgsmålene nedenfor kan tages én af gangen: Først en gruppediskussion og derefter en diskussion i plenum på hele holdet ledet af underviseren. Eller alle spørgsmål kan uddeles til grupperne, som inden for at bestemt tidsinterval skal nå at diskutere disse. Derefter fælles diskussion i plenum på hele holdet.

Køreplan
 • Gennemgang af tavs viden og måske også socialisering og socialiseringsmekanismer.
 • I skal nu i grupper diskutere følgende spørgsmål:
  • Hvis en folkeskoleelev kom ind på den redaktion, I var i praktik på, hvad ville vedkommende så ikke vide?
  • Nævn en række indsigter, rutiner og viden, som er en del af den tavse viden på jeres praktiksted?
  • Hvordan har I fået fat i denne tavse viden?
  • Hvad kan man selv generelt gøre for at få indsigt i den tavse viden i medieorganisationerne? Hvad virker godt, hvad virker ikke?
  • Når I engang er erfarne journalister og bliver praktikvejledere, hvad vil I så bestræbe jer på at italesætte for de nytilkomne praktikanter? Hvad skal de vide, og hvordan vil I fortælle dem det?
  • Skriv jeres svar ned, så I kan vise dem til hele holdet om lidt.
 • Til slut diskuteres svarene på hvert enkelt spørgsmål i plenum. Underviser kan undervejs skrive hovedpointer ned og dermed ende op med en liste af gode råd på tavlen.
Materiale
A3 post-it. 
Sprittusch.