Det gode praktikforløb

Alle virksomheder og organisationer ønsker at tilbyde praktikanter ’det gode praktikforløb’. Men hvad er et godt praktikforløb? Hvad sker der egentlig i praktikperioden? Og hvordan tilrettelægger man praktikken hensigtsmæssigt, så både praktikanten og virksomheden får det optimale ud af dette samarbejde?
 
De spørgsmål giver vi svar på på disse sider, hvor vi kortlægger de enkelte faser i praktikperioden og fremhæver de vigtigste ting, der sker undervejs. Og vi beskriver praktikperioden både fra praktikantens og fra organisationens perspektiv.
 
Praktikanterne ønsker at lære mest muligt i løbet af praktikperioden, og for organisationen handler det dels om at få effektiv arbejdskraft, dels om at være med til at uddanne nye dygtige journalister til gavn for hele branchen. Derfor er det et fælles mål for begge parter at skabe effektive og optimale lærings- og socialiseringsprocesser.
 
Derfor giver vi også input til, hvordan man kan tilrettelægge praktikperioder, så praktikanterne lærer mest muligt. Vi fortæller også om tre forskellige praktikanttyper, og hvordan de har brug for forskellige typer at udfordringer for at opnå optimal læring, men også hvordan vejledere tænker forskelligt omkring deres rolle i forhold til praktikanterne og derfor også kan inddeles i forskellige vejledertyper.
 
Tjek fx hvilken type vejleder du selv er og få ideer til, hvordan du bedst kan understøtte læringen hos de tre typer praktikanter. Endelig bruger vi også plads på at diskutere de to forskellige læringsmiljøer, som praktikanterne oplever i løbet af deres uddannelse, nemlig uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne.
 
 
 
 
Værktøjer til undervisere og vejledere
  • Hvordan ruster man som underviser de journaliststuderende til praktiktiden?
  • Hvordan hjælper man som praktikantvejleder eller kollega journalistpraktikanterne med deres læring på praktikstedet? 
Det kommer vi med bud på her. Informationerne er baseret på et forskningsprojekt, Praktikantundersøgelsen, hvor vi i løbet af et år fulgte 12 journalistpraktikanter på seks forskellige medier.