"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 7. Øvelse 1

Kapitel 7. Øvelse 1

At skabe en god ide til et medie

Denne øvelse egner sig bedst til at blive afviklet før praktiktiden.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes viden og bevidsthed omkring, hvad der er en god ide for forskellige typer af medier.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, at gode ideer ikke er det samme på alle medier, og at en række faktorer påvirker, hvad den enkelte medie betragter som værende en god ide.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over, hvordan de kan skabe ideer, som vil blive betragtet som gode ideer af et givet medieres egen og andres praksis er i forhold til idegenereringsprocesser.
Opbygning af øvelsen
De studerende skal i grupper udvikle ideer til forskellige medier.
Det fælles udgangspunkt for øvelsen er en begivenhed, som kan være en aktuel begivenhed (en brand, et folketingsvalg, en skandale, en ny lov og meget andet) eller en opdigtet begivenhed.
 
De studerende skal nu diskutere, hvordan det medie, som de skal udvikle ideen til, ville skabe en historie om denne begivenhed.
 
Grupperne skal dels udvikle ideen, dels give begrundelser for, hvorfor de har foretaget de valg, de har gjort.
 
Til slut præsenteres ideerne for de andre grupper, og de forskellige grupper er opponenter for hinanden to og to. Det vil sige, at en gruppe præsenterer sin ide, og en anden gruppe derefter forestiller sig, at de er redaktører på det pågældende medie og stiller uddybende spørgsmål.
Til slut er der en fælles diskussion om hele øvelsen.

Køreplan
 • Her er en begivenhed – uddele et A4-papir med beskrivelse af begivenhed. 
 • Hver gruppe er nu tilknyttet et bestemt medie (DR1, TV2, EB, B.T, Berlingske; Politiken, Jyllands-Posten, Information, Kristeligt Dagblad, Børsen, P1, P3, P4, en amtsavis, en lokalavis)
 • I skal dække begivenheden for jeres medie, og I skal nu i grupper udvikle en ide, som I forventer, vil blive betragtet som en god ide af redaktøren – og altså valgt til.
 • I skal til sidst præsentere ideen for en anden gruppe, som agerer redaktører for jeres medie. Og I skal overbevise dem om, at jeres ide skal vælges til.
  • Hvordan vinkler I ideen? Hvad fokuserer I på? Hvilke kilder? Osv. osv……
  • Hvilke beslutninger tager I, og hvorfor tager I netop disse beslutninger?
  • Hvordan vil I præsentere ideen, og hvad vil I lægge vægt på – og hvorfor?
 • Til slut præsenteres ideerne for de andre grupper, en gruppe agerer redaktør og stiller uddybende spørgsmål.
 • Til sidst er der fælles diskussion i plenum.
Materiale
A3-post-it og sprittusch.