"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 12. Øvelse 2

Kapitel 12. Øvelse 2

Arbejd videre med din opgaveide og få overblik over opgavens elementer

Øvelsen passer som forberedelse til at skrive praktikopgaven.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes i den proces, hvor de skal skabe et overblik over de forskellige elementer i deres praktikopgave.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, at udfyldningen af pentagonet er produktivt i enhver opgaveproces – og kan bruges løbende i hele processen.
 • At træne de studerende i at give feedback på andre studerendes opgaveideer og dermed blive bedre til at skærpe deres egen ide.
 • At facilitere den proces, hvor de studerende oplever, at elementerne i deres opgave kan hænge sammen, og de kan etablere en sammenhæng mellem teori og praksis.
Opbygning af øvelsen
De studerende skal med udgangspunkt i deres opgave ide udfylde pentagonet (link).
Dernæst skal de diskutere deres pentagon med en medstuderende og revidere det. Efter øvelsen kan man have en fælles snak på holdet om de spørgsmål, som har meldt sig i løbet af øvelsen.

Køreplan
 • Intro til pentagonet og de enkelte elementer i modellen.
 • Individuelt: Udfyld pentagonets forskellige elementer med det, du har tænkt dig at indlemme i din praktikopgave.
  Overvej også:
  • Hvad er du sikker på, hvad er du usikker på?
  • Hvad var let, hvad var svært ved at udfylde modellen?
  • Hvad vil du i særdeleshed gerne have din medstuderendes kommentar til?
 • To og to. I skal nu præsentere jeres pentagon for hinanden.
  Der er 15 minutter til hver model. Brug 5 minutter på at, at den ene studerende præsentere sin ide, og 10 minutter på, at den anden studerende lytter og spørger. Derefter er det den anden studerendes tur til at præsentere.
  Til den som lytter: Start med at lytte og spørge ind til ideen, inden du begynder at give gode råd. På den måde bliver der plads til begge dele.
 • Efter denne snak sidder alle studerende i 10 minutter og skriver nye ideer, nye indsigter og andet ned.
 • Til sidst er der en fælles samtale i plenum om de spørgsmål og usikkerheder, som har vist sig i processen.