Det gode forløb / Ideudvikling

Ideudvikling

Et af de områder, hvor journalistpraktikanter tydeligvis har brug for mere læring og opbakning er ideudvikling.
 
Derfor har vi valgt at fokusere på ideudvikling på disse sider. For vejlederne handler det om at understøtte praktikanten i ideudviklingsprocessen. For underviserne på uddannelsesinstitutionerne kan siderne måske inspirere til at arbejde mere med ideudvikling som kompetence for journaliststuderende.
 
Siderne her behandler:
Både samfundet, medierne og praktikanterne efterspørger evnen til at generere nye ideer, og hvis den evne ikke opbygges og understøttes af uddannelsessystemer og medieorganisationer, går noget af kreativiteten måske tabt.
 
Ordet innovation og entreprenør dukker ofte op både i politiske og erhvervsmæssige sammenhænge som noget, vi som samfund har brug for. Vi har brug for innovation og iværksættere til at opfinde nye ting og til at forny det bestående. Det gælder også inden for en branche som mediebranchen, der kæmper med faldende indtægter.
 
Redaktørerne på medierne efterspørger også ideer til gode historier, produktudvikling og ”nyt, frisk blod”, men samtidig sætter socialiseringsmekanismer måske en stopper for, at praktikanterne kan bidrage med noget nyt. Man ender med kloner af de journalister, der arbejder for mediet i forvejen, og det bestående bliver reproduceret uden den store fornyelse.
 
Journalistpraktikanter vil gerne være det friske blod, men mange af dem har så travlt med at passe ind, at en særlig tilgang til ideudvikling er nødvendig, hvis man vil sørge for at holde blodet frisk. På denne del af hjemmesiden beskriver vi derfor ideudvikling teoretisk og i praksis.
 
Vi diskuterer på disse sider redaktionsmødet som ramme for ideudvikling og kommer med forslag til, hvordan praktikantvejledere og undervisere kan understøtte ideudvikling hos journalistpraktikanterne. Vi giver også svar på spørgsmål som: Hvad skal der til for at være kreativ og få ideer til historier? Hvad skal der til for at turde præsentere dem på møder eller bare for en redaktør eller en kollega?
Er du journaliststuderende?
 
Hvis du er journaliststuderende, så kan du læse meget mere om ideudvikling i bogen Journalist i praktikDenne hjemmeside henvender sig primært til dine hjælpere på arbejdspladsen og på uddannelsen. Bogen giver dig tips til, hvordan du får ideer, udvikler og præsenterer historier i praktikperioden.