Vejleder / Stress og arbejdsglæde / Stress-distancetegn

Stress-distancetegn

Det bedste er selvfølgelig, hvis vejlederen eller en anden person i organisationen er så meget sammen med praktikanten, at vejlederen kan snakke med og observere praktikanten i det daglig.
 
Men selv hvis praktikanten fysisk sidder et andet sted, kan man holde øje med disse tegn på stress:
  • For mange eller for få mails.
  • Lange svartider på henvendelser.
  • Mails nat eller tidlig morgen.
  • Flad telefonstemme uden liv.
  • Underkommunikation – for lidt forberedelse eller opfølgning.
  • Førsteprioritet: Hvem/hvad der larmer mest, ligger øverst, ikke nødvendigvis det vigtigste.
  • Sprogbrug over temaet: ”De andre er idioter.”
Hvis man så har en fornemmelse af, at praktikanten har tegn på stress, så skal man tage en snak med praktikanten.