Vejleder / Feedback / Gode råd til feedback-samtalen

Gode råd til feedback-samtalen

Coachende samtaler og feedback fungerer bedst som dialog, hvor praktikanten kan svare og forklare, og vejlederen kan instruere, kommentere eller dele sine egne erfaringer.
 
Feedback fungerer også bedst, når den gives løbende undervejs i arbejdsprocessen, så man kan nå at justere produktet.

Denne side giver gode råd til, hvordan man som vejleder kan tilrettelægge samtalen, når man skal give feedback til praktikanten.

Før samtalen:
 • Hvad skal I tale om på mødet? Afstem forventningerne.

 • Hvad vil praktikanten gerne have feedback på, og hvad vil du gerne give feedback på? På den måde har I begge mulighed for at forberede jer på mødet.

 • Har praktikanten selv spørgsmål til sin egen proces eller produkt, som kan tages op? Ved at bruge praktikantens egne tanker om processen, lægger man op til en mere ligeværdig samtale, og praktikanten er motiveret for at få noget ud af det, når han eller hun selv bestemmer dagsordenen.
Under samtalen:
 • Lyt til praktikanten. Lad vedkommende få lov til at fortælle og vis, at du lytter og er til stede.

 • Giv din mening til kende, men lad være med at tromle praktikanten. Fortæl roligt og sagligt, om du er enig eller uenig – og begrund hvorfor. Husk: Der er aldrig nogen, der er blevet større af at gøre andre små. Målet med denne samtale er ikke, at du skal vise hvor dygtig, du er, men at praktikanten skal støttes i at lære endnu mere og blive endnu bedre.

 • Gør dig anstrengelser for at give en konkret og informativ feedback, Ikke bare ”det går jo godt”, men også begrundelse for og forklaringer på, hvorfor du synes, at det går godt. Læs også mere om de forskellige typer af feedback

 • Følg den traditionelle sandwichmodel for feedback:
  1. Fortæl noget godt om den indsats, praktikanten gør på redaktionen
  2. Fortæl hvad praktikanten kunne gøre bedre
  3. Slut af med noget positivt og fremadrettet.

 • Til sidst i samtalen vil det være relevant at tale om, hvilke konsekvenser jeres samtale får for de mål, som er listet i praktikantens individuelle uddannelsesplan. Hvordan går det med opfyldelsen af disse mål? Er disse mål passende eller skal de justeres? Se også siderne om de individuelle uddannelsesplaner for at få flere ideer.