Vejleder / Praktikantvejleder på Fyns Amts Avis

"Man skal både kunne give knus eller los i måsen"

”Jeg går op i at greje praktikanten, finde ud af, hvad der rumsterer inde i den enkelte,” siger Julie Ruby Bødiker. Hun er praktikantvejleder på Fyns Amts Avis.
 
Her arbejder cirka 40 journalister og 5 praktikanter. Julie Ruby Bødiker vandt prisen som Årets Praktikantvejleder i 2014: En pris som journalistpraktikanterne selv har indstiftet og selv uddeler. 

”Det er altid svært, når nogen har det svært, og man kan spørge sig selv, hvor grænsen går som praktikantvejleder. Jeg har ikke nogen grænse. Hvis de har problemer, som påvirker deres arbejde, mener jeg, det er min opgave at hjælpe dem,” siger hun. Det kan så være en henvisning til en psykolog, som er den nødvendige hjælp, men som oftest er en snak nok.

I modsætning til Peter Keiding fra Fagladet 3F, sidder en del af Julie Ruby Bødikers praktikanter andre steder, fordi praktikanterne er fordelt mellem Svendborg, Ærøskøbing og Rudkøbing, og det giver hende en særlig udfordring, når hun skal finde ud af, hvordan praktikanten trives.

”Det gør, at jeg nogle gange må ringe og høre, hvordan de har det, hvis jeg har en fornemmelse af, at det er nødvendigt. Jeg er nødt til at arbejde for at opbygge en tillid, så jeg kan stole på, at de giver lyd, hvis de mistrives.”

”Enkelte har ikke brug for noget fra mig. De kører bare, og så får de mere lov til at passe sig selv, mens andre har brug for, at jeg spørger mere.”

Så gælder det om at lytte til praktikanterne og tage en åben snak om udfordringerne.

”Nogle gange har de brug for en skulder eller et kram, men andre gange tager vi en realitetsafklaring, og måske har praktikanten brug for et los i måsen og for at få at vide ’ja, det er hårdt, men det går ikke væk’. Jeg tager dem alvorligt lige meget, hvad de kommer med, og jeg lytter, men jeg sætter dem også på plads, hvis der er behov for det.”

Før første dag
Inden praktikanterne starter på Fyns Amts Avis, skriver Julie Ruby Bødiker mails til praktikanterne. Hun skriver en mail, lige efter at de er ansat. I den skriver hun, at hun glæder sig til at de kommer, så de begynder arbejdet med en følelse af, at arbejdspladsen vil dem.

”Vi er jo altid begejstrede for dem, vi har fået ansat, og synes, at vi har scoret nogle gode praktikanter. Det skriver vi til dem".

Inden de starter, får praktikanterne adgang til e-avisen, så de er klædt på og ved, hvad der foregår i det lokale område, som de skal dække.

”Vi har ikke nogen forventning om, at de møder med en masse ideer, men de skal orientere sig i, hvad der foregår på Sydfyn og i det område, de skal dække,” siger Julie Ruby Bødiker.

Senere får praktikanten også en mail om det praktiske: Hvor de skal møde den første dag.

Alle mails indeholder opfordringer til at maile eller ringe, hvis praktikanten har spørgsmål om noget som helst.

Derudover får praktikanten ”Praktikanthåndbogen”, der indeholder information om alt det praktiske, praktikanten bør vide.

Modtagelse
Praktikanten skal møde første dag på den lokalredaktion, som vedkommende skal arbejde på: Ærø, Langeland eller Svendborg. Praktikanten bliver modtaget af redaktøren, får måske en guidet tur i det lokale miljø og møder kollegerne. De lærer noget om dagens gang på den redaktion. Andendagen er en introduktion til det tekniske.

”Og på tredjedagen får de ellers en blok og en kuglepen og bliver sendt ud på en opgave. Her finder redaktørerne en opgave til dem, typisk en reportage, og så bliver de sendt ud i lokalsamfundet. De skal mærke, hvordan det er at træde ud som repræsentanter for et medie,” siger Julie Ruby Bødiker.

Nogle gange slår virkeligheden hårdt. Det handler om mødetid, mængden af fritid, at bo et andet sted eller fungere på en arbejdsplads.

”Reelt kan man jo ikke bestemme det hele selv, og for nogle tager det tid at fordøje, at sådan er livet også”, siger Julie Ruby Bødiker.

Opgaven som vejleder
Redaktørerne på Fyns Amts Avis tager hånd om det, der skal i avisen, og sørger for, at praktikanten har opgaver. Julie Ruby Bødikers opgave er omsorg og at holde øje med praktikanternes trivsel.

”Det er lettere, hvis vi fordeler opgaverne sådan, at redaktøren tager sig af det daglige faglige, og jeg tager mig mere af det menneskelige,” siger Julie Ruby Bødiker.

Hun ringer og mailer til praktikanterne og spørger dem, hvordan de har det, og hvordan verden vender for dem lige nu, når det er nødvendigt. Redaktørerne uddeler opgaverne.

Individuel uddannelsesaftale
Julie Ruby Bødiker arbejder med individuelle uddannelsesplaner.

Praktikanten udfylder en halv side med mål, hver gang vedkommende skifter redaktion. Redaktøren skriver så en halv side om, hvordan målene kan nås, og hvordan praktikanten kan finde støtte for at nå målene. I forbindelse med redaktionsskifte snakker redaktøren så med praktikanten om, hvad har han eller hun lært, og hvilke nye mål skal stilles op. Man kan finde et eksempel på sådan en individuel uddannelsesaftale her.

”Vi forsøger at plante en tanke hos praktikanten om, hvad han eller hun vil have ud af hver ny redaktion, praktikanten kommer til. Undervejs bruger vi det som redskab til at understøtte målene, sikre en faglig fremdrift og til at sørge for, at praktikanten får mest muligt ud af at være hos os.”

Praktikantdage
På Fyns Amts Avis er der en daglig skriftlig efterkritik fra ledelsen, og der er efterkritik i forbindelse med morgenmøderne på redaktionerne. Derfor er der ikke nogen særligt formaliseret feedback til praktikanterne.

”De skal selv sige det til redaktøren eller kollegerne, hvis de gerne vil have, at nogen giver dem særlig efterkritik på noget. Der er de på lige fod med alle andre,” fortæller Julie Ruby Bødiker.

På praktikantdagene bliver der givet særligt grundig efterkritik en gang i løbet af hvert semester, hvor man tager specifikke emner op som for eksempel rubrikker eller anslag.

På praktikantdagene henter man også kapaciteter i og udenfor huset til at holde oplæg. Blandt andre Tommy Byrne, der fortalte om sin serie, hvor han går meget tæt på en kræftramt i en dødsproces; Sander Astrup, der dækkede et dobbeltmord i Tusindårsskoven, og hans kone, der som retsmediciner fulgte samme sag.
 
Praktikanterne tager også på en øtur til Lyø, Drejø eller en anden ø i det sydfynske øhav. Alle praktikanter kommer også på et fotokursus hos nogle af husets fotografer.

”Vi vil gerne have, at de forstår den egn, de er landet i,” siger Julie Ruby Bødiker.
Andre ture går til trykkeriet, TV 2 Fyn eller er rene sociale arrangementer. Nogle praktikantdage holdes også sammen med Fyens Stiftstidendes praktikanter, blandt andet den årlige tur til København med besøg på Christiansborg, andre mediearbejdspladser eller interesseorganisationer.

14 dage i sommerhus
Hvert år i oktober eller november sender Fyn Amts Avis alle fem praktikanter og en fotojournalistpraktikant 14 dage i sommerhus for at lave gourmetjournalistik. De får en bil, pc og sommerhuset stillet til rådighed på skiftevis Ærø eller Langeland. Kravet er at levere et opslag pr. praktikant om et emne, når de to uger er slut.

På en praktikantdag inden projektet kommer journalist Palle Steffensen og holder oplæg om ideudvikling. Julie Ruby Bødiker og nyhedsredaktøren vælger sammen med redaktøren på enten Ærø eller Langeland et emne. Emner har været blandt andet alkoholkulturen på Ærø og asylcentret på Langeland.

Nyhedsredaktøren er med til at styre projektet som overordnet tovholder, men i sommerhuset skal de fem dog selv organisere sig med en redaktør.
”Vi viser dem tillid og har store forventninger til dem. De skal selv styre fordelingen mellem avis, web, og de skal selv kommunikere med nyhedsredaktøren, de redigerende og alle andre. Målet er hvert år en Kravling-nominering,” siger Julie Ruby Bødiker. Hun oplever, at praktikanterne har meget ud af at arbejde sammen med hinanden, arbejde selvstændigt og opleve at fordybe sig over længere tid i et emne.

Nogle praktikanter når med i sommerhus to gange, og andre når det kun en gang, men alle udvikler sig i løbet af de 14 dage.

”Praktikanterne kan være usikre, og de kan møde modstand, men de er også dedikerede, og når de forlader os, så bliver jeg stolt af dem og den udvikling, de har været igennem", fortæller Julie Ruby Bødiker.

Praktikanthåndbogen
På Fyns Amts Avis får praktikanterne ”Praktikanthåndbogen” tilsendt i en mail inden start. Den indeholder en række praktiske informationer om
 • Aviskritik
 • Arbejdsmiljø
 • Boligannonce – hvis praktikanten leder efter bolig
 • Bærbar computer
 • Evaluering – halvvejs i forløbet
 • Feedback
 • Ferie/afspadsering
 • Flytning
 • Google og gmail
 • Grænser – hvis praktikanten skriver historier i en anden redaktions område, så vedkommende adviserer den pågældende redaktion
 • Husaftaler
 • Kaffe og te
 • Kørsel og kørselsgodtgørelse
 • Medarbejderforening
 • Motion
 • Nyhedschef
 • Overarbejde/ulempetillæg
 • Praktikantvejleder
 • Praktikantdage
 • Praktikantdage på DMJX/RUC/SDU
 • Personaleforening
 • P-plads
 • Redaktionscykler
 • Rejser for avisen
 • Reception
 • Sekretær
 • Skyttelaug – foreningen for de redaktionelle medarbejdere
 • Sygdom
 • Telefon
 • Telefonbetjening
 • Telefontavle
 • Tillidsmand
 • Togkort
 • Tv-licens
 • Udlæg
Tre gode råd
 
Praktikvejleder på Fyns Amts Avis Julie Ruby Bødikers tre gode råd til andre praktikantvejledere:
 • Man skal kun blive praktikantvejleder, hvis man gider det og har noget at give både menneskeligt og fagligt. Man skal give praktikanterne det, man selv havde brug for i sin egen praktiktid.
 • Man skal turde gå helt tæt på praktikanterne og turde spørge ”Du ser trist ud i dag. Hvorfor?” Jo mere man ved om praktikanten, desto bedre kan man hjælpe dem.
 • Man skal ikke være bange for at give hverken et knus eller et los i måsen.