"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 4. Øvelse 1

Kapitel 4. Øvelse 1

Analyse af organisationskultur på egen uddannelsesinstitution

Øvelsen kan laves før praktiktiden.

Formål med øvelsen
 • At de studerende skal prøve at foretage en organisationsanalyse af deres eget uddannelsessted – og dermed anvende Scheins teori i praksis.
 • At de studerende skal få erfaringer med at lave organisationsanalyse – og blive opmærksomme på fordele og ulemper forbundet hermed. 
Opbygning af øvelsen
De studerende skal i grupper foretage analyser af organisationskulturen på den uddannelsesinstitution, de bliver undervist på. De vælger selv, om de vil have et bestemt fokus for deres undersøgelse. Dette gør det dog ofte nemmere at lave en undersøgelse.
 
De studerende arbejder i grupper med at udveksle erfaringer fra institutioner og analysere artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. Dette inkluderer institutionens hjemmeside og at bevæge sig rundt på institutionens område.
 
Efter analysen er udarbejdet, skal gruppen fremlægge for de andre grupper på holdet.
Hver gruppe får en post-it i A3-størrelse, så de kan bruge denne plakat til fastholdelse af deres pointer og som udgangspunkt for deres fremlæggelser.
 
Under oplægget kan de andre studerende og underviseren stille spørgsmål til gruppen og kommentere. Og det er undervisers ansvar at holde fokus på såvel analysen som undersøgelsesmetoden og fordele og ulemper forbundet hermed. Man kan sideløbende med diskussionen bruge tavlen som en huskeseddel, hvor alle de gode råd, de studerende og underviser kommer frem til, skrives op. Efter alle fremlæggelserne vil man have lavet en fælles huskeliste med ting, man skal være opmærksom på, når man laver analyser af organisationskultur.

Køreplan
 • Intro: I skal nu analysere organisationskulturen på jeres eget uddannelsessted. I skal analysere de tre niveauer i organisationskulturen: artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. I skal specielt være opmærksomme på relationen mellem de tre niveauer, fx overensstemmelser/uoverensstemmelser.
 • I grupperne skal I diskutere:
  • Hvad vil I undersøge inden for de tre niveauer?
  • Vil I lægge fokus på et bestemt emne?
  • Hvilke data vil I analysere på hvert af de tre niveauer?
 • Indsaml data og lav analyse
 • Fremlæg analysen for holdet.
 • Fokuser i organisationsanalysen på ligheder og forskelle internt i de tre niveauer og mellem de tre niveauer.
 • Husk også at overveje selve metoden: Hvad var let/svært? Hvordan klarede I udfordringerne? Hvilke fordele/ulemper er knyttet til denne metode?
Materiale
Internetadgang til uddannelsesinstitutionens hjemmeside samt mulighed for at bevæge sig rundt i bygningerne og på gangene er en forudsætning for at øvelsen kan gennemføres.