"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 7. Øvelse 2

Kapitel 7. Øvelse 2

At præsentere ideer, så de bliver valgt til

Denne øvelse egner sig bedst til at blive afviklet under eller efter praktikperioden.

Formål med øvelsen
 • At understøtte de studerendes viden og bevidsthed omkring, hvordan man hensigtsmæssigt præsenterer sine ideer til eksempelvis redaktør.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, hvordan ideer kan præsenteres på forskellige måder og give dem værktøjer til at blive bedre til selv at præsentere ideer, som bliver valgt til.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over, hvordan deres egen og andres praksis er i forhold til idepræsentation.
Opbygning af øvelsen
De studerende skal i grupper diskutere en række spørgsmål vedrørende deres egen praksis for og egne erfaringer med at præsentere ideer i praktikken.
Inden denne diskussion vil det være en fordel at bede de studerende læse om idepræsentation i grundbogen Journalistik i praktik, så de på forhånd er bekendt med grundbegreberne.

Spørgsmålene kan tages én af gangen: Først en gruppediskussion og derefter en diskussion i plenum på hele holdet ledet af underviseren. Eller alle spørgsmål kan uddeles til grupperne, som inden for at bestemt tidsinterval skal nå at diskutere disse. Derefter fælles diskussion i plenum på hele holdet.

Køreplan
 • I skal nu i grupper diskutere, hvordan I selv har oplevet det at skulle fortælle om en ide til fx en redaktør.
  • Hvordan vil du helst præsentere ideer og til hvem?
  • Tænk på din praktikperiode. Hvordan agerer du der? Fortæller du eksempelvis først redaktør/kollega/medpraktikant om ideen – eller?
  • Hvad gør du for at højne sandsynligheden for, at din ide bliver valgt til?
  • Hvor er din comfort zone mht. at præsentere ideer? Hvad er let for dig, og hvad har du svært ved? Hvad vil du gerne blive bedre til?
 • Lav en fælles liste med gode råd til, hvordan man præsenterer ideer, så de bliver valgt til, som I kan præsentere for de andre grupper.
 • Til slut præsenteres listerne for de andre grupper, og der er fælles diskussion i plenum. 

Materiale
A3-post-it og sprittusch.