"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 2. Øvelse 1

Kapitel 2. Øvelse 1

Forskellige typer journalistik

Øvelsen passer både før og efter praktiktiden. Hvis den bruges efter praktiktiden, kan de studerende evt. bruge egne udgivelser.

Formål med øvelsen
 • At få de studerende til at reflektere over forskellige typer journalistik.
 • At diskutere relevansen af forskellige typer journalistik:
  • Hvad er relevansen?
  • Er noget bedre end andet? 
Opbygning af øvelsen
De studerende skal enkeltvis og i grupper foretage analyser af forskellige typer journalistik og i den forbindelse diskutere forskellige typer af journalistroller, nemlig de fem arketyper:
 • Den radikale pamfletskriver
 • Publicistiske udgivere
 • Fortællende journalister
 • Kommercielle populister
 • Penny-a-liners
Med udgangspunkt i konkrete artikler skal de studerende forsøge at kategorisere, hvilken type journalist der er dominerende i det pågældende medieprodukt samt diskutere, om nogle typer journalistik er mere relevante eller måske ligefrem bedre end andre.
 
Det vil være en fordel at introducere de fem typer af journalister inden denne øvelse. Og undervejs i den afsluttende diskussion kan man som underviser dele tavlen ind i fem søjler og skrive de vigtigste nøgleord op fra diskussionen vedrørende de fem journalisttyper.
 
En vigtig pointe er, at arketyperne ofte er blandede, så derfor kan man godt placere den samme artikel i flere kategorier af journalistroller.


Køreplan
 • Gennemgang af de fem journalisttyper
 • Intro: I skal nu analysere fem konkrete artikler med udgangspunkt i de fem arketyper.
 • Overvej hvilken type af journalistrolle der er dominerende i de enkelte artikler.
  Links til artiklerne udleveres. De studerende læser selv artiklerne og noterer undervejs.
 • I grupper eller parvist skal I nu diskutere de fem artikler hver for sig og få et overblik over:
  • Hvilken type artikel er?
  • Hvordan kan man se det?  
  • Hvilken journalistrolle er mest fremtrædende?
  • Hvad er formålet med artiklen?
  • Efter at alle artikler er gennemgået i gruppen, skal I diskutere:
  • Er nogle artikler ”finere”/”bedre” end andre?
  • Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Hele holdet kan derefter diskutere arketyperne og deres anvendelighed med udgangspunkt i eksemplerne. 
Materiale
De studerende skal have netadgang og adgang til Infomedia.
Saml links til eksempel-artikler på et sted, som de studerende kan få adgang til via nettet, så de nemt kan klikke sig videre til artiklerne.

Artikler til øvelsen
Her er en række eksempler på artikler, man kan bruge til øvelsen. Aktuelle artikler kan naturligvis også anvendes som eksempler.

Den radikale pamfletskriver: Nyhedsanalyse - journalisten har holdninger. 
http://www.b.dk/nationalt/analyse-derfor-ramte-f16-flyene-muren

Den radikale pamfletskriver: Kampagne, regionalt medie, publicistisk, men også holdning. 
http://www.fyens.dk/indland/Brev-fra-minister-I-faar-ingen-gratis-bro/artikel/2644142